wetenschap_wolven_honden

HondenKennisCentrum.nl


De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Waarom  (getemde) wolven altijd wild blijven en honden niet

Volg Honden Kennis Centrum

Honden en wolven verschillen genetisch nauwelijks van elkaar, toch blijven wolven wild, ook als ze getemd worden, honden daarentegen behoren tot de beste aangepaste vrienden van de mensen. Voor onderzoekers was dit altijd een raadsel, maar een nieuwe studie geeft meer duidelijkheid. Volgens wetenschapper heeft dit te maken met de eerste zintuiglijke waarnemingen en de socialisatieperiode van wolven en honden.


Er is weinig bekend over de zintuiglijke ontwikkelingen van wolven, het merendeel wat we er wel van weten hebben we ontleend aan experimenten met honden.


Onderzoekers van de Universiteit van Massachusetts stelden 7 wolvenpups en 43 hondenpups aan verschillende geluiden, geuren en visuele prikkels bloot. Sommige van deze prikkels kenden ze, andere prikkels waren nieuw. Het bleek dat honden en wolven hun zintuigen in hetzelfde tempo ontwikkelen, maar de socialisatieperiode van wolven en honden bleken op andere momenten te beginnen.


In de socialisatieperiode beginnen honden en wolven hun omgeving te verkennen zonder belemmerd te worden door angst. Wat zij in deze periode tegenkomen blijft voor de rest van hun leven vertrouwd aanvoelen. Maar deze periode is maar tijdelijk, na de socialisatieperiode roepen nieuwe geuren, geluiden en visuele prikkels waaraan de dieren worden blootgesteld angst op. Volgens de wetenschappers ontwikkelen honden en wolven in dezelfde periode hun zintuigen. Hun reukzin ontwikkelen ze met 2 weken, hun gehoor met 4 weken en hun zicht met 6 weken. Maar bij honden en wolven begint de socialisatie periode wel op een ander moment, bij wolven begint deze periode al enkele weken eerder, daardoor beleven ze de socialisatieperiode dus drastisch anders. Wolven zijn nog blind en doof wanneer hun socialisatieperiode begint, zij reageren dan dus enkel op geuren. “Tot op heden wist nog niemand dit van wolven”, aldus de onderzoeker Kathryn Lord.


Wolvenpups zullen in eerste instantie schrikken van nieuwe geluiden wanneer ze voor het eerst gaan horen, hetzelfde geldt voor dat ze voor het eerst gaan zien, zij zullen dan ook schrikken van nieuwe visuele prikkels. Er volgt een schokeffect bij elk zintuig dat de wolven ontwikkelen. Daar hebben honden geen last van, zij beginnen pas met het ontdekken van de wereld als alle zintuigen al ontwikkeld zijn. Omdat wolven en honden de socialisatieperiode verschillend beleven leidt dit waarschijnlijk tot een andere ontwikkeling.

De wetenschapper Lord vindt het best opvallend dat honden en wolven op jonge leeftijd zo veel verschillen, terwijl de dieren genetisch zo op elkaar lijken. Wanneer je een hond vertrouwd wilt maken met een mens of ander dier, dan heb je wanneer ze tussen de leeftijd van 4 tot 8 weken zijn slechts anderhalf uur nodig om ze daarmee in contact te brengen, daarna zal de hond niet meer bang zijn. Wil je bij een wolvenpup de angst voor mensen of andere dieren wegnemen, zal deze 24 uur contact daarmee moeten hebben voor de pup 3 weken is, maar dan zelfs neemt de angst niet in dezelfde mate af als bij een hond. Dit onderzoek helpen mensen om wilde populaties wolven en in gevangenschap levende wolven beter te managen.


Tekst: Martin Reuvekamp

Beheerder: Honden Kennis Centrum


Aanbevolen artikelen:

Deze onafhankelijke website kan niet bestaan zonder financiële steun van bezoekers!

Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je kunt een bedrag missen, dan wordt een financiële bijdrage erg op prijs gesteld.
Klink op één van de onderstaande banners om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

Of

  OVERSCHRIJVING: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Een website maken en beheren kost veel tijd en geld. Het Honden Kennis Centrum is volledig afhankelijk van giften van websitebezoekers. Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrag.

IK DOE EEN GIFT
Ik geef later >