Wetenschap_dominantietraining

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.


CONTACT

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Oude trainingstechieken die gebaseerd zijn op het dominantieprincipe lokken agressie uit

Na een jaar durend onderzoek van de Universiteit van Pennsylvania naar hondenbezitters die gebruik maken van aversieve trainingsmethoden hebben de veterinaire onderzoekers ontdekt dat de meeste honden agressief zouden blijven, tenzij trainingstechnieken worden gewijzigd.


Dezelfde studie toonde ook aan dat bij het gebruik van niet-aversieve of neutrale trainingsmethoden zoals extra oefeningen of trainen met beloningen weinig agressieve reacties voorkwamen.


Volgens de hoofdonderzoeker Meghan E. Herron wordt het meest professionele hulp gezocht voor het beheersbaar maken van agressief gedrag bij de hond. “Onze studies toonden aan dat veel confronterende trainingsmethoden, zoals dominerend staren naar de hond, slaan of hem intimideren met fysieke handelingen niet helpen om het probleemgedrag op te lossen, maar juist agressieve reacties uitlokt”, aldus Herron.


Het onderzoeksteam suggereert dat het de primaire zorg is van dierenartsen om de eigenaren van honden te adviseren en te begeleiden om het gedragsprobleem veilig te beheersen. Voor de bezitters van honden met probleemgedrag maakte de afdeling Klinische studies een vragenlijst. In deze vragenlijst werd gevraagd hoe zij eerder het agressief gedrag van hun hond hadden behandeld, of er daarna sprake was van een positieve, negatieve of neutrale invloed op het gedrag en of er agressieve reactie waren op hun gebruikte methode. Ook werd hun gevraagd waar ze deze methodes geleerd hadden.


Van de 140 ingevulde enquêtes werd aangegeven dat eigenaren deze methodes geleerd hadden van hondentrainers of dat ze er zelf op waren gekomen. De meest gebruikte methodes waren: slaan of schoppen 43%, mopperen op de hond 41%, d.m.v. fysieke kracht iets uit de bek van de hond halen 39%, dominantie rol 31% (de hond op de rug rollen en vasthouden), imponerend staren naar de hond 30%, de hond naar de grond dwingen en op zijn zij leggen 29%, de hond bij de wangen pakken en schudden 26%.


In vergelijking met honden die op een positieve manier getraind zijn, blijkt deze methode 25% meer honden voort te brengen die agressief gedrag vertonen. Deze trainingsmethoden, die vooral als doel hebben om de alfa positie te verwerven (want volgens het dominantie- model trachten wolven zich ook vechtend een hogere positie te verwerven), worden populair gemaakt op TV, in boeken en door voorstanders van deze op straf gebaseerde trainingsmethodes. Volgens Herron veroorzaken deze methodes angst en stress die weer kan leiden tot eigenaar gerichte agressie.


Voordat er hulp werd gezocht bij professionele gedragstherapeuten, probeerden eigenaren zelf het gedrag om te keren door middel van technieken die hun door verschillende bronnen was aanbevolen. Deze adviezen zijn meestal gebaseerd op strafgerichte methodes, zoals bijvoorbeeld die uit de enquête. Volgens de onderzoeker kunnen al deze op strafgerichte methodes angst of defensief-agressief gedrag uitlokken. Dat deze methodes zo algemeen gebruikt worden komt omdat het idee bestaat dat agressie bij honden ontstaat omdat de eigenaar niet dominant genoeg is of omdat de hond de leiderschap van de eigenaar over zou willen nemen.


Het doel van dit onderzoek was om de gedragseffecten en veiligheidsrisico’s van oude trainingstechnieken om probleemgedrag op te lossen te beoordelen.


Tekst: Martin Reuvekamp

Beheerder: Honden Kennis Centrum


Deze artikelen vind je waarchijnlijk ook wel interessant:

Dier algemeen

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: kan dat! Met een grotere bijdrage steun je deze website natuurlijk nog meer. Zo help je de deze informatieve hondensite in stand houden.
Klink op de banner om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

IDEALTIKKIE
IDEALTIKKIE

e kunt ook een gift overmaken op bankrekeningnummer: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.Honden Kennis Centrum is ook te volgen op Facebook en Twitter:

Deze website is gehost en gemaakt met de Websitebuilder van One.com

De informatie op deze site geeft wordt niet beïnvloed door commerciële belangen en daardoor objectief. Dat de website niet commercieel is, betekent niet dat de website zonder geld kan. Want een website maken en beheren kost nu eenmaal ook geld en dat geld moet ook ergens vandaan komen. Daarom is siteafhankelijk van vrijwillige bijdragen, zonder deze financiële bijdragen kan de website niet bestaan. Rekeningnummer: NL20SNSB0933278411, ten name van M Reuvekamp.

iDEAL
Sluiten X