visuele_of_verbale_opdrachten

HondenKennisCentrum.nl


De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Wat is bij hondentraining effectiever? Verbale- of visuele aanwijzingen?


Volg Honden Kennis Centrum

Een nieuw onderzoek aan de Universiteit van Napels, onder leiding van Anna Scandurra, heeft onderzocht welke signalen bij hondentraining effectiever zijn.

Men onderzocht hoe honden reageerden wanneer zij een mondelinge opdracht kregen, wanneer honden met handgebaren een opdracht kregen of wanneer de opdracht zowel mondeling als met een handgebaar werden gegeven. Ook heeft men onderzocht hoe honden reageren als de mondelinge opdrachten en handgebaren tegenstrijdig zijn.

Het bleek dat honden beter reageerden op visuele handgebaren dan verbale signalen, en dat de reactiesnelheid sneller was wanneer hand- en verbale signalen samen werden gebruikt.


Veel hondeneigenaren leren hun honden te reageren op visuele en verbale aanwijzingen, een eigenaar kan bijvoorbeeld zijn hond vragen om op de grond te liggen door simpelweg het verbale commando "Lig" te gebruiken of door een handgebaar zoals naar de grond wijzen gebruiken, ook kan de hondeneigenaar beide signalen combineren.


Honden gebruiken zelf ook vocalisaties om met elkaar te communiceren (zoals aandacht trekken door te blaffen, janken of piepen), maar ze communiceren voor het grootste deel door middel van lichaamstaal. Beide manieren gebruiken ze intraspecifiek (hond-hond) en interspecifiek (hond-mens) (Landsberg et al. 2013).

Honden reageren erg goed op onze gezichtsuitdrukkingen of visuele aanwijzingen (Kaminski en Nitzschner, 2013) of als we een bepaald voorwerp aanwijzen (Lakatos et al. 2012).

Soms merkten de onderzoekers op dat wanneer ze de hond mondeling vroegen om te gaan liggen, hij daar niet op reageerde of dat hij iets anders ging doen. Maar als ze met een handgebaar naar een punt op de vloer wezen of ze gebruikten een combinatie van verbale en visuele aanwijzingen, dan voerde de hond de opdracht meteen uit. Hondeneigenaren hebben zich vaak afgevraagd wat nu beter werkt; het geven van mondelinge opdrachten of het geven van handgebaren.


Onderzoekster Scandurra (2018) en haar collega’s trainden 13 honden erop dat zij even goed op verbale opdrachten reageerden als op visuele handgebaren. Voor de test kregen de honden de opdracht om voorwerpen op te halen. Deze voorwerpen waren een blok hout, een plastic fles en een etui.

Er vonden 24 proeven plaats in deze pre-testfase. Bij 8 proeven werden alleen verbale opdrachten gegeven, gevolgd door 8 proeven met alleen handgebaren, waarbij de eigenaar de hond stuurde door te wijzen naar 1 van de voorwerpen. Bij de laatste 8 proeven gebruikten de eigenaren verbale en visuele aanwijzingen op hetzelfde moment.


Negen honden voldeden aan de vereisten van de pre-testfase en werden geselecteerd om deel te nemen aan nog een andere proef. Bij deze proef werden beide aanwijzingen gebruikt, maar de signalen die gegeven werden waren tegenstrijdig met elkaar, bijvoorbeeld wanneer de eigenaar mondeling vroeg om een bepaald voorwerp op te halen, wees de eigenaar naar een ander voorwerp.


De honden bleken in de pre-testfase even goed op verbale als visuele signalen te reageren wanneer die los van elkaar werden gegeven, echter ze reageerden significant sneller wanneer zowel verbale als visuele aanwijzing samen werden gegeven. Maar toen de honden tegenstrijdige informatie kregen kozen 7 van de 9 honden (78%) altijd voor het handgebaar. De 2 overgebleven honden hadden geen specifieke voorkeur, de ene keer volgden ze het verbale signaal op en de andere keer de visuele. Opvallend in dit experiment was dat geen enkele hond alleen maar de voorkeur gaf aan de mondelinge opdracht.


Hoe mensen verbale communicatie gebruiken (bijvoorbeeld de kwaliteit van gesproken woord) en hoe goed het oogcontact is, is van invloed op het reactievermogen van de hond (Fukuzawa et al 2005). In een onderzoekt ontdekte men dat toen honden werden gevraagd om te zitten d.m.v. een opdracht die via een bandrecorder werd afgespeeld, de prestaties aanzienlijk afnamen. Het kostte de hond ook meer tijd om commando’s te leren bij afwezigheid van lip- of gezichtsbewegingen.


Men testte ook hoe honden zouden reageren als de opdracht werd afgespeeld door een tape en de ogen van de personen werden afgedekt door een zonnebril. Bij deze test verminderde de reactiesneldheid van de honden. Maar toen de personen met een zonnebril de opdrachten mondeling gaven, was er geen vermindering van de reactiesnelheid. De onderzoekers concludeerden hieruit dat oogcontact belangrijk is voor honden maar niet in alle contexten. De onderzoekers ontdekten ook dat de effectiviteit afnam als men met de rug naar de hond toestond.


Al deze onderzoeken duiden er op dat in de communicatie de lichaamshoudingen voor honden erg belangrijk zijn. Dit is iets waar men bij de hondentraining rekening mee moet houden.

Dus wanneer je weer met je hond gaat trainen, let dan vooral op je lichaamshouding en overweeg het gebruik van handgebaren.


Dezee artikelen vindt u waarschijnlijk ook interessant:Bron: SpringerLink


Deze onafhankelijke website kan niet bestaan zonder financiële steun van bezoekers!

Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je kunt een bedrag missen, dan wordt een financiële bijdrage erg op prijs gesteld.
Klink op één van de onderstaande banners om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

Of

  OVERSCHRIJVING: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Een website maken en beheren kost veel tijd en geld. Het Honden Kennis Centrum is volledig afhankelijk van giften van websitebezoekers. Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrag.

IK DOE EEN GIFT
Ik geef later >