Vergevingsgezind

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

 Sint 2020 Sint 2020
Honden kennis centrum


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Onderzoek: Zijn honden vergevingsgezind?

Verzoening is een vorm van gedrag tussen een agressor en een slachtoffer met de bedoeling om het conflict te beëindigen. Het is bij veel diersoorten onderzocht, voornamelijk bij primaten.

Om meer te weten over het 'waarom' achter het verzoeningsgedrag bij honden, observeerden onderzoekers van de universiteit van Cincinnati (USA)i in een periode van 8 maanden de interacties tussen 177 honden in een twee hectare groot hondenpark.


Deze honden kenden elkaar niet goed, ze hadden geen lange vriendschappen met elkaar maar kenden elkaar maar een beetje of nog helemaal niet.
Meestal snuffelden en ravotten de honden met elkaar, zonder enig conflict. Maar af en toe brak er een conflict uit, waardoor de wetenschappers de gelegenheid kregen om het gedrag van voor en na het conflict te vergelijken. De wetenschappers waren geïnteresseerd in 3 hypothesen.
Ten eerste wat het doel van de verzoening is om de relatie te herstellen. Bij sociale dieren hebben individuen elkaar nodig voor voedsel, veiligheid, warmte en alle andere voordelen van een groepsleven; na een conflict moeten ze de relatie in goede staat herstellen.
Ten tweede werkt de verzoening om de sociale orde te herstellen.
En ten derde, werkt verzoening om stress en onzekerheid rond mogelijke toekomstige conflicten en agressie te verminderen. Door onzekerheid te verminderen, nemen de stressniveaus af.


Het doel van het onderzoek was deze 3 hypothesen over conflictoplossing en de redenen daarvan te testen. Tijdens het onderzoek zagen de onderzoekers 14 conflicten waarbij 22 honden betrokken waren. Onzekerheid en stressvermindering verklaarden het gedrag van honden het beste. Dit was de enige hypothese die werd ondersteund bij wat men had geobserveerd. Zowel slachtoffer en agressor toonden na een conflict verzoeningsgedrag.


Na conflicten waren zowel slachtoffers als agressors meer affiliatief dan voorheen, hun gedrag was op elkaar gericht en niet op andere honden uit de groep. Wanneer de agressor na het eerste incident meer agressie vertoonden, was deze agressie gericht op andere honden en niet op het slachtoffer uit het eerste conflict.


Professor Melissa Shyan-Nordwalt, één van de wetenschappers die dit onderzoek heeft uitgevoerd, is ook erg geïnteresseerd in het bestuderen van verzoeningspatronen tussen mensen en honden, omdat ze in haar privépraktijk gevallen heeft gezien van honden die mensen hebben gebeten en vervolgens 'verontschuldigend' handelen. Dit fenomeen is door meer mensen waargenomen.

Er is nog veel te leren over verzoening bij honden, waarbij men ook een verschil zou moeten maken tussen individuen die elkaar goed kennen en individuen die vreemden voor elkaar zijn.
Shyan-Nordwalt heeft honden uit hetzelfde gezin meegemaakt die niet met elkaar verzoenden, maar in plaats daarvan na elk conflict uit elkaar gingen zonder iets te doen.
Ze wijst er op dat wanneer honden zich verzoenen, het wel belangrijk is om te weten dat verzoening alleen het risico op herhaalde agressie in de directe situatie verkleind, het voorspeld niet het toekomstig gedrag.
Het is geen verontschuldiging, het is zoiets van: 'de situatie is voorbij, laten we verder gaan...'


Aanbevolen artikelen:

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

DierDier

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >