Verbod stroombanden

HondenKennisCentrum.nl


De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Per 1 juli 2020 een algemeen verbod op het gebruik van stroombanden bij honden

Volg Honden Kennis Centrum

Op 4 april 2019 publiceerde de Rijksoverheid dat het gebruik van stroombanden voor de opvoeding van honden per 1 juli 2020 wordt verboden.
Dit verbod geldt voor alle apparatuur waarmee honden door middel van stroomstoten pijn kan worden gedaan.

Daarvoor was er lange tijd een discussie of er een uitzondering zou worden gemaakt voor 'deskundigen', de gedachte was dat het grootste risico op welzijnsaantasting van honden voortkomt uit het ondeskundig gebruik van stroombanden.
Minister Carola Schouten is hierop terug gekomen omdat naar voren is gekomen dat volgens de huidige wetenschappelijke inzichten het gebruik van stroombanden een ernstige, onontkoombare, inbreuk op het welzijn van het dier inhoudt en dat men met extra kennis en kunde het risico op welzijnsaantasting niet wezenlijk verminderd. Met andere woorden: het is niet mogelijk om stroombanden te gebruiken zonder dat het dierenwelzijn wordt aangetast.
Ook kan niet worden bewezen dat het gebruik van stroombanden leidt tot betere gedragsveranderingen bij honden dan bij andere minder ingrijpende methoden.
De minister baseert dit op tenminste 27 wetenschappelijke onderzoeken naar het gebruik van stroombanden bij honden.

Dit is de reden dat de minister per 1 juli aanstaande een algemeen verbod op het gebruik van stroombanden wil gaan invoeren en het gebruik dat een stroomband onder voorwaarden (bijvoorbeeld door deskundigen) gaat intrekken. Zij volgt hiermee 9 andere Europese landen op waar stroombanden al niet meer gebruikt mogen worden.

Uitzonderingen op het verbod zijn beperkt tot gebruik van de apparatuur bij het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen en het gebruik in de uitvoering van bepaalde overheidstaken.

Binnenkort zal de Kamer over de voortgang op een aantal dierenwelzijn dossiers geïnformeerd worden waaronder ook dit dossier.


Het gebruik van prikhalsbanden is in Nederland als sinds 1 juni 2020 verboden: Klik hier >


Aanbevolen artikelen:


Tekst: Martin Reuvekamp

Beheerder: Honden kennis centrum

Deze onafhankelijke website kan niet bestaan zonder financiële steun van bezoekers!

Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je kunt een bedrag missen, dan wordt een financiële bijdrage erg op prijs gesteld.
Klink op één van de onderstaande banners om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

Of

  OVERSCHRIJVING: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Een website maken en beheren kost veel tijd en geld. Het Honden Kennis Centrum is volledig afhankelijk van giften van websitebezoekers. Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrag.

IK DOE EEN GIFT
Ik geef later >