trainingsmethoden

HondenKennisCentrum.nl


De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Beloningsgerichte hondentraining versus aversieve methoden.

Volg Honden Kennis Centrum

De wetenschap toont risico's voor het welzijn van honden bij aversieve methoden en de positieve voordelen van het gebruik van beloningsgerichte methoden bij hondentraining.

Hoewel een toenemend aantal hondentrainers vrij van geweld zijn, zijn er momenteel geen vaste regels voor hondentraining en worden er nog steeds discussies gevoerd tussen trainers en hondenbezitters over wat de beste methode is om een hond te trainen. Maar de wetenschap, die al wees op de risico's van het gebruik van aversieve methoden, is zich blijven ontwikkelen (en ontwikkeld zich nog steeds).

Veel hondentrainers zijn bezorgd dat het gebruik van straf bij hondentraining ongewenste effecten kan hebben. Enkele nadelige effecten zijn o.a.: “remming van leren, toenemend angstgerelateerd en agressief gedrag, en letsel aan dieren en mensen die in aanraking komen met deze honden (door bijvoorbeeld angstagressie).”

Deze potentiële ongewenste effecten werden in 2017 scherp in beeld gebracht in een artikel van Gal Ziv, van The Zinman College Of Physical Education and Sport Sciences At The Wingate Institute, uit Israël.

Zijn onderzoek had betrekking op 17 onderzoeksdocumenten, van grootschalige vragenlijsten tot observaties, experimenten en veterinaire casestudy's.

Het vergeleek beloningsgerichte methoden (positieve bekrachtiging en negatieve straf) met aversieve methoden (positieve straf en negatieve bekrachtiging). Het gebruik van een stroombanden, het slaan of schoppen van de hond, het vastpinnen van de hond (alfarol), harde rukken aan de lijn ("leibandcorrecties"), zijn bijvoorbeeld aversieve technieken.

Wat blijkt: “Aversieve methoden zijn niet effectiever!”

Toch zijn sommige mensen (waaronder ook veel hondentrainers) nog steeds van mening dat aversieve technieken effectiever zijn.

Toch beweren sommige mensen dat stroomhalsbanden beter zijn om een hond te leren komen wanneer hij wordt geroepen.


In 2014 onderzochten wetenschappers van de universiteit van Lincoln dit en kwamen tot de conclusie dat stroombanden niet effectiever waren dan beloningsgerichte hondentrainingen.

In feite suggereerden de onderzoeken dat op beloning gebaseerde methoden om honden te trainen beter werken.


Bij een ander onderzoek kwam men tot de conclusie dat honden die altijd op een beloningsgerichte manier waren getraind veel sneller een nieuwe oefening leerden. Honden die vaker waren getraind met aversieve methoden waren minder speels met hun eigenaren en hadden minder interactie met de onderzoekers.

De wetenschappers zeiden hierop het volgende:

"Een verleden van op beloningen gebaseerde training vergroot het succes van een hond-eigenaar relatie en toekomstige scholing; mogelijk doordat de motivatie en aanleg van de hond om te leren is verbeterd, omdat hij leert te anticiperen op beloningen."


Aversieve technieken hebben risico's.

Het onderzoek toonde een toename van angst en agressie aan dat in verband kon worden gebracht met het gebruik van aversieve technieken. In een onderzoek werden eigenaren bijvoorbeeld gevraagd naar de directe reacties van de honden op bepaalde aversie methoden. Hier meldde 31% van de eigenaren een agressieve reactie toen ze een "alfa-rol" deden, 43% zei dat hun hond agressief reageerde toen ze hem sloegen of schopten, 38% wanneer ze de hond dwongen om iets los te laten of iets uit de bek probeerden te halen, 20% zei dat zij bij het gebruik van plantenspuit een agressieve reactie kregen en 15% kreeg een agressieve reactie van de hond bij het roepen "Nee!"


Ook andere onderzoeken zagen vaker angst en agressie bij honden die straf kregen. Ook werd bij verschillende onderzoeken een toename van andere gedragsproblemen gezien, zoals aandacht zoeken.

De toename van agressie door aversieve methoden is zorgelijk vanwege het risico voor mensen die gebeten kunnen worden. Angst is ook zorgelijk omdat het veel werk is en een lange tijd kan duren om het op te lossen (en soms kan het helemaal niet opgelost worden).

Tekenen van stress, zoals lip likken en een lagere lichaamshouding, waren een andere gevolgen die werden opgemerkt. Op lange termijn kan chronische stress slecht zijn voor de fysieke gezondheid van een hond, net zoals chronische stress ook slecht is voor de mens.


Uit de onderzoeken naar het gebruikt van elektronische halsbanden bleek dat zelfs wanneer de trainer heel veel ervaring heeft het gebruik ervan risico's voor het dierenwelzijn met zich meebrengen. Tekenen van stress zijn o.a.: Vaker gespannen zijn, een lage staart, een verlaagde lichaamshouding, geeuwen, minder interactie met de omgeving, en soms vocalisaties (blaffen, piepen, janken). Toen de wetenschappers honden die met stroombanden waren getraind buiten de training om observeerden bleek dat sommige effecten helaas lang bleven bestaan na de trainingen.

Conclusies van de onderzoeken.

Er zijn een aantal redenen waarom aversieve technieken negatieve effecten kunnen hebben.

Het veroorzaken van stress bij hondentraining zorgt er voor dat er een risico ontstaat dat het vermogen van de hond om te leren negatief wordt beïnvloed.  Stress zorgt ervoor dat de hond niet in staat is iets te leren.

Het is mogelijk dat de hond de stress associeert met de eigenaar of de trainer in plaats van met het gedrag dat ze aan het doen waren. Het is ook mogelijk dat de hond niet zeker weet waaraan hij de stressvolle gebeurtenis moet koppelen. Dit kan leiden tot gegeneraliseerde angst en/of tot een hond die bang is voor de eigenaar.

Eén studie wees uit dat honden die met negatieve versterking werden onderwezen (waaronder rukken aan de lijn tot de hond netjes volgde) minder aandacht hadden voor hun eigenaar. Dit kan van invloed zijn op het leren omdat de eigenaar de aandacht van de hond niet heeft. Uit onderzoeken weten we dat honden bij succesvolle hondentrainingen veel naar de trainers kijken.


Een ander probleem is dat aversieve hondentrainingmethoden gericht zijn op het onderwijzen van wat niet te doen; ze leren de hond niet wat men eigenlijk wel van de hond verlangt. Dit zou een reden kunnen zijn waarom honden die met beloningen zijn opgeleid, eerder als gehoorzaam worden beschouwd.

Het gebruik van beloningen motiveert de hond op zo’n manier dat de hond graag wil laten leren en geniet van toekomstige trainingssessies.


Maar dat is niet het enige ...


Positief dierenwelzijn

In het verleden ging het bij dierenwelzijnsrichtlijnen vooral om het voorkomen van schade (voorkomen van letsel, honger enz.), en deze aanpak heeft een enorm verschil gemaakt in de manier waarop we om dieren geven. Meer recent, nu we meer hebben geleerd over dieren en hun emoties en hun belevingswereld, begrijpen we dat een goed dierenwelzijn ook positieve ervaringen bevat:


"... de algemene doelstelling is dieren de gelegenheid te bieden om te 'gedijen', niet alleen maar 'te overleven'" (Mellor, 2016).


Beloningsgerichte training is leuk voor honden. Ze houden van de beloningen, die meestal uit smakelijke stukjes eten bestaan die ze normaal gesproken niet op hun dieet hebben staan, maar ook spelen of aaien of andere beloningen voldoen. Honden genieten niet alleen van de beloning zelf, maar ook van het proces om die beloningen te verdienen.

Trainen met beloningen is een manier om de hond positieve ervaringen te bieden die de hond gelukkig zal maken, en dat op zich is goed voor het dierenwelzijn. Wanneer mensen in plaats van beloningsgericht trainen met aversieve methoden, missen honden deze kansen.


De laatste decennia zijn ontzettend veel onderzoeken gedaan naar wat de invloed is van verschillende trainingsmethoden. Er zullen waarschijnlijk in de toekomst nog vele wetenschappelijk onderzoeken volgen op dit gebied, waar veel serieuze hondentrainers en hondenbezitters hun voordeel uit kunnen halen.

Uit de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan bij honden, kunnen we concluderen dat de op beloning gebaseerde methoden op twee manieren beter zijn voor dierenwelzijn: ze vermijden de risico's van stress, angst en agressie die worden geassocieerd met aversieve methoden; en ze geven de hond positieve ervaringen die bijdragen aan een goed dierenwelzijn. Dit is het dubbele voordeel van het gebruik van beloningen bij het trainen van honden.


Bronnen:

Journalvetbehavior

Jounals.plos

MDPI

Sciencedirect

Sciencedirect


Tekst: Martin Reuvekamp

Beheerder: Honden Kennis Centrum


Bron: Nature.com


Andere interessante artikelen:

Deze onafhankelijke website kan niet bestaan zonder financiële steun van bezoekers!

Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je kunt een bedrag missen, dan wordt een financiële bijdrage erg op prijs gesteld.
Klink op één van de onderstaande banners om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

Of

  OVERSCHRIJVING: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Een website maken en beheren kost veel tijd en geld. Het Honden Kennis Centrum is volledig afhankelijk van giften van websitebezoekers. Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrag.

IK DOE EEN GIFT
Ik geef later >