Straf maakt honden gestrest en pessimistisch
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierendagDierendag


Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Wetenschappelijk onderzoek: Straf maakt honden gestresst en pessimistisch

Volg Honden Kennis Centrum

Onderzoekers van de Universiteit van Porto (Portugal), onder leiding van Ana Catarina Vieira de Castro, concluderen dat honden die met een op straf gebaseerde methode getraind/opgevoed zijn meer stress vertonen en pessimistischer in het leven staan.

Het belang van dit onderzoek was om een antwoord te geven op de veel gestelde vraag: Als honden kunnen leren van zowel positieve trainingsmethoden (beloningsgerichte trainingsmethode) als aversieve trainingsmethoden (op straf gerichte methode), wat maakt het dan uit welke methode je kiest?
Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag omdat de effecten van de trainingsmethoden veel verder gaan dan alleen feitelijk aangeleerde vaardigheden.


Om er achter te komen hoe honden reageren op aversieve hondentraining en positieve hondentraining onderzochten de onderzoekers 42 honden uit 3 trainingscentra die met een beloningsgerichte methode getraind werden en 50 honden uit 4 trainingscentra die met de strafmethode getraind werden. Bij de laatste methode moet men denken aan mildere straffen zoals schreeuwen, rukken aan de lijn, honden op de zij of rug leggen en dergelijke.
Tijdens de trainingen werden de honden gefilmd, voor en na de trainingen werden van de honden speeksel afgenomen waarbij het cortisolgehalte (stresshormoon) werd gemeten.
Honden die op een aversieve manier getraind werden toonden tijdens de trainingen stressgerelateerd gedrag zoals likken, geeuwen, hijgen, janken en hadden na de training een hogere cortisolspiegel dan voor de training. Bij honden die op een positieve manier getraind werden was er geen verandering in de cortisolspiegel waar te nemen.


Om er achter te komen of deze effecten blijvend waren, maten de onderzoekers hoe 79 honden reageerden op een mogelijke beloning met voedsel.
Daarbij trainden ze eerst honden om een kant van de kamer te associëren met een heerlijke worst. Aan die kant van de kamer zouden de honden een voederbak vinden met een worst, maar in andere delen van de kamer waren de voederbakken leeg.

Wanneer de honden dit goed aangeleerd was, lieten de onderzoekers de voederbak aan de kant van de kamer leeg en vulden een bak in het midden van de kamer met worst.
Wanneer de honden dan een lege voederbak in de kant van de kamer aantroffen waar zij een worst in verwachten, dan zou een optimistische hond opgewonden door de kamer rennend op zoek gaan in andere voederbakken naar de worst, terwijl een pessimistische hond langzamer zal gaan bewegen wanneer hij op zoek gaat naar de worst, of zelfs helemaal niet de moeite neemt om te gaan zoeken.
Uit deze testen bleek dat hoe meer de hond gestraft was, hoe pessimistischer de hond was.
Dergelijke pessimistische denkwijzen zijn in verband gebracht met verlatingsangst en ander probleemgedrag bij honden.


  Hoewel dit onderzoek niet ingaat op welke methode effectiever is bij het trainen van honden, geeft dit onderzoek genoeg bewijs dat hondenbezitters aversieve methoden moeten vermijden. Zelfs als er met mildere straffen getraind wordt zoals bij dit onderzoek.


  In diverse landen zijn aversieve trainingenmiddelen zoals prikbanden, stroombanden, slipkettingen verboden, maar helaas nog niet overal. Ook worden bij sommige hondenscholen en verenigingen deze middelen nog illegaal gebruikt.
  Voor hondeneigenaren is het vaak moeilijk uit te vinden welke hondenscholen met de juiste methode werken, omdat de meeste hondenscholen vaak hun werkwijze niet vooraf prijs geven.
  Hondeneigenaren moeten voordat zij zich met hun hond bij een hondenschool aanmelden eerst de tijd nemen om met de hondentrainer of cursisten te praten om er achter te komen hoe er getraind wordt.
  Hondeneigenaren moeten expliciet zoeken naar de woorden “beloningsgerichte trainingen”, “positieve hondentraining” en hondenscholen vermijden die praten over “balanstraining” of “dominantie”.


  N.B. Op straf gebaseerde trainingsmethoden lijken bij honden op korte termijn te werken. Beloning gebaseerde training] kan meer tijd kosten, maar dan leeft de hond tenminste niet in angst of constante stress. Uit diverse onderzoeken blijkt dat honden bij beloningsgerichte hondentrainingen het geleerde veel langer blijven onthouden en geen negatieve bijeffecten heeft.


  Aanbevolen artikelen:


  Geschreven door: Martin Reuvekamp

  Beheerder: Honden Kennis Centrum


  Zonder de financiële steun van bezoekers had u dit artikel niet kunnen lezen. Uw gift wordt ook erg op prijs gesteld.

  U bent waarschijnlijk op dit artikel terecht gekomen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
  Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

  Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

  © Copyright HondenKennisCentrum.nl.

  Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

  WAARDEERT U DE INFORMATIEVE ARTIKELEN OP DEZE HONDENSITE?


  Deze website is mogelijk gemaakt door giften en donaties van bezoekers.
  Met uw steun kan de website onderhouden, verbeterd en uitgebreid worden.

  Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

  NL20SNSB0933278411

  (BIC: SNSB NL 2A)

  ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

  Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

  IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
  Ik doneer misschien later >