Puberteit
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Wetenschappelijk onderzoek naar de puberteit bij honden

Veel hondeneigenaren hebben waarschijnlijk wel ervaren dat hun perfect opgevoede puppy rond de leeftijd van zes tot negen maanden 'moeilijk' begon te worden.

Op internet staan verschillende adviezen over hoe om te gaan met 'puberende' honden, maar wetenschappelijk bewijs van gedragsveranderingen bij honden tijdens de puberteit was tot voor kort nog nergens te vinden.

Wetenschappers van de universiteit van Newcastle hebben hier kort geleden onderzoek naar gedaan. Typisch tienergedrag komt niet alleen voor bij jonge mensen, maar ook bij honden en andere zoogdieren. Puberale honden kunnen net zoals tieners humeurig en onvoorspelbaar zijn.
Uit het onderzoek bleek dat honden de opdrachten van hun eigenaren eerder negeerden en moeilijker te trainen waren op een leeftijd van 8 maanden wanneer ze in de puberteit zijn. Dit gedrag kwam vaker voor bij honden die een onzekere gehechtheid met hun eigenaren hadden.


Dit is ook de leeftijd dat honden vaker worden herplaatst omdat ze niet meer het schattige puppy zijn die ze eerder waren. Plotseling merken de eigenaren dat de pups uitdagender zijn en niet meer goed hanteerbaar of te trainen zijn.
Eigenaren moeten zich er van bewust zijn dat honden net als kinderen een fase door gaan die op den duur weer over gaat.


Voor deze studie keek het onderzoeksteam naar een groep van 69 honden om het gedrag tijdens de adolescentie te onderzoeken. Ze vergeleken de gehoorzaamheid bij de Labradors, Golden Retrievers en kruisingen van de twee rassen op de leeftijd van vijf maanden (vóór de adolescentie) met de leeftijd van acht maanden (tijdens de adolescentie).

Honden negeerden het 'zit'-commando van de eigenaren vaker op een leeftijd van 8 maanden dan op een leeftijd van 5 maanden. Wanneer een vreemde het commando 'zit' tussen de 5 en 8 maanden gaf, dan werd de opdracht beter uitgevoerd dan wanneer de eigenaar het commando gaf.


In een vervolgstudie onderzocht het team een grotere groep van 285 honden..

Eigenaren en trainers van Labradors, Golden Retrievers en Duitse herders en kruisingen werd verzocht een vragenlijst in te vullen over de trainbaarheid van de honden.
Zo werd hen gevraagd of de honden commando's weigerden te gehoorzamen waarvan bewezen is dat de hond ze in in het verleden wel goed heeft geleerd en of de hond onmiddellijk reageerde op het terugroepcommando wanneer het niet aangelijnd was.


Eigenaren gaven aan dat hun honden rond de adolescentie (puberteit) lager scoorden in vergelijking met wanneer ze 5 maanden of 12 maanden waren.
Echter de trainers, die geen eigenaar waren van de honden en dus minder bekend zijn met de honden, rapporteerden een toename van trainbaarheid tussen de leeftijd van 5 tot 8 maanden.

De onderzoekers ontdekten dat honden eerder in de puberteit kwamen wanneer zij een onzekere hechting hadden met hun verzorgers.

De puberteit met honden is in verschillende opzichten te vergelijken met mensen.


Over de puberteit

Alle zoogdieren (inclusief mensen en honden) maken een periode van verandering door die bekend staat als de adolescentie. In deze periode ontwikkelt het kind zich tot een volwassene, zowel gedragsmatig als lichamelijk. De puberteit is het proces waarbij dieren geslachtsrijp worden en in een later stadium, aan het einde van adolescentie, zich volwassen gaan gedragen.

Adolescentie is een lange periode van verandering waarin delen van de juveniele (onvolwassen) hersenen worden omgevormd tot volwassen hersenen. Gedurende deze tijd vinden er hormonale verandering plaats die direct invloed hebben op het gedrag.

Bij menselijke tieners uit dit gedrag zich onder meer door het verminderd beheersen van impulsen en emoties, verhoogde prikkelbaarheid en risicogedrag.
Bij mensen begint deze periode op de leeftijd van 8 tot 9 jaar en eindigt halverwege de twintig. De adolescentie periode bij honden is ongeveer tussen de 6e en 9e maand en is erg vergelijkbaar met die van mensen.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die een slechte band met hun ouders hebben eerder in de puberteit komen en tijdens de adolescentie een groter conflict met hun ouders hebben. Dit blijkt ook het geval te zijn bij honden die een slechte relatie hebben met hun eigenaren.
Zowel bij meisjes en bij teven begint de adolescentie eerder dan bij mannen.


Aanbevolen artikelen:

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >