Positieve hondentraining
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Waarom positieve training bij honden beter is

Enkele decennia terug was positieve hondentraining een zeldzaamheid. Langzamerhand begon men steeds meer met het belonen van goed gedrag en het verkeerde gedrag werd niet meer met lijfstraffen onderdrukt. Ondertussen is men er ook achter gekomen dat de dominantietheorie een mythe is.

 

Wanneer men naar verschillende hondenprogramma’s op tv of internet kijkt, ziet men dat trainers totaal verschillende oplossingen voor identieke gedragsproblemen laten zien. Sommige trainers gebruiken nog steeds lijfstraffen, anderen lossen het probleem op door met behulp van beloningen het gedrag om te buigen naar aanvaardbaar gedrag (positieve hondentraining). De tv-beelden geven vaak een ander beeld dan de werkelijkheid. Door de selectief gekozen opnames zorgvuldig in de film te monteren, lijken alle getoonde trainingsmethodes perfect te werken. De tv-beelden zijn vaak misleidend. Het is geen wonder dat veel hondenbezitters daardoor niet meer weten welke methode het beste is voor de hond.

 

Bij positieve hondentraining maakt men gebruik van positieve bekrachtiging. Simpel gezegd wil dat zeggen dat men de hond beloont voor wat men van hem wil. In feite mag deze beloning van alles zijn, de ene hond heeft genoeg aan aandacht of een knuffel, de ander aan een speeltje, andere honden aan een lekker hondensnackje. Het maakt niet uit hoe je je hond beloont, als je hond het maar de moeite waard vindt.

 

De laatste decennia is er meer onderzoek naar honden(gedrag) gedaan dan ooit tevoren. Uit bijna alle onderzoeken blijkt dat het beter is om op een positieve manier te trainen. Hierna geef ik een korte beschrijving van enkele wetenschappelijke onderzoeken, het is onmogelijk om alle onderzoeken die naar hondentrainingen gedaan zijn te behandelen, daarom licht ik er enkele uit.

 

S. Deldalle en F. Gaunet van de Universiteit van Parijs hebben in 2013 het gedrag van honden onderzocht bij 2 verschillende hondenscholen. Bij de ene hondenschool trainden 24 honden en hun eigenaren op een positieve manier. Bij de andere hondenschool trainden 26 honden en hun eigenaren vooral met positieve correcties, zoals slipkettingen, stroombanden, harde stem en door dieren fysiek in de positie te dwingen (bijvoorbeeld door op de hond in de zithouding te duwen). De honden vertegenwoordigde een gevarieerde dwarsdoorsnede van rassen en leeftijden. Het gedrag van de honden werd geobserveerd terwijl zij de basisoefeningen ‘volgen aan de lijn’ en ‘zitten op commando’ deden. De honden die op een positieve manier getraind werden hadden bij de beide oefeningen veel meer oog voor hun eigenaar. Volgens de onderzoekers is dat een teken dat deze honden een betere relatie hebben met hun eigenaar. De honden die op de ouderwetse methode getraind werden toonden bij de oefeningen 15 keer vaker tekenen van stress dan honden die op een positieve manier werden getraind. Dit is één van de vele onderzoeken die aantonen dat positieve hondentraining veel diervriendelijker zijn. Niet erg verrassend, lijkt mij.

 

In 2004 vroegen de onderzoekers E.F. Hiby, N.J. Rooney en J.W.S. Bradshaw aan hondenbezitters naar hun trainingsmethodes en hoe effectief deze waren. Er werden 364 mensen ondervraagd, de leeftijden van de honden varieerden van minimaal 1 jaar tot 15 jaar. De trainingsmethodes werden in 3 groepen verdeeld. Ongeveer 10% gebruikte methodes die alleen op straf waren gebaseerd, 20% trainde uitsluitend op een positieve manier en 60% deed een mix van beide methodes (van 10% was niet duidelijk hoe zij trainden). De eigenaren werden gevraagd hoe goed de honden de basisoefeningen beheersten en vervolgens moesten de eigenaren in een lijst met 13 gedragsproblemen aangeven of hun honden deze vertoonden of niet. Uit dit onderzoek bleek dat honden van eigenaren die straf gebruiken, of een combinatie van staf en beloning, veel vaker probleemgedrag vertoonden. Hieruit blijkt dat wat veel hondeneigenaren/trainers beweren, dat een corrigerende tik soms op zijn tijd nodig is (ook al traint men beloningsgericht), niet klopt. Honden die uitsluitend beloningsgericht getraind waren scoorden significant hoger in gehoorzaamheid dan de andere groep honden.


In 2010 enquêteerden C. Arhant, H. Bubbna-Lititz, A. Bartels, A. Futschik en J. Troxler maar liefst 1276 hondenbezitters in Wenen. In dit onderzoek onderscheiden ze de kleine honden en grote honden. Honden die meer dan 20 kilo wogen werden als grote honden beschouwd. Ook in dit onderzoek onderzochten zij de trainingsmethodes.

Ongeveer 80% van de eigenaren gebruikte wel eens straf, meestal in de vorm van lijncorrecties, schelden, bij de snuit pakken, alfarol of bij het nekvel pakken. Ongeveer 10% van de kleine hondenbezitters en 13% van de grote hondenbezitters gebruikte regelmatig de alfarol of het schudden in het nekvel. Ongeveer 90% maakte gebruik van beloningsgerichte trainingen (al dan niet in combinatie met straf). Hondeneigenaren waren niet altijd even consequent, ongeveer een derde van de eigenaren lieten honden soms toe dingen te doen die eigenlijk verboden waren. Daarbij waren eigenaren van kleine honden veel vaker inconsequent. Eigenaren van grote honden waren veel vaker actief bezig met hun hond, denk daarbij aan trainingen, maar ook aan wandelen of spelen met de hond. Kleine honden werden vaker beoordeeld als meer agressief en angstig. Zowel bij kleine als grote honden werd een hogere frequentie van straf geassocieerd met meer agressie. Een hogere frequentie van beloningen zorgde voor meer gehoorzame honden en ook voor minder agressie en angst. Het is niet erg verrassend dat honden van inconsequente eigenaren niet hoog scoorden in gehoorzaamheid.

Het voorlaatste wetenschappelijk onderzoek dat ik hier behandel is in 2009 gedaan door M.E. Herron, F.S. Shofer en I.R. Reisner van de Universiteit van Pennsylvania. In dit onderzoek werd gekeken naar hondenbezitters die al problemen hadden met honden, in totaal deden hier 140 personen aan mee. Ook uit dit onderzoek bleek dat aversieve trainingstechnieken agressieve honden voortbrachten. Ten minste 25% van de honden reageerden agressief op de zogenaamde dominantiehandelingen. Sommige aversiehandelingen, die op het eerste gezicht niet zo ernstig lijken, zoals schreeuwen, hond aanstaren, lokten bij 41% van de honden een agressieve reactie uit. Uit dit onderzoek bleek dat beloningsgerichte trainingstechnieken bij 86% al snel een positief effect had, waarmee het tot de meest succesvolle onderzochte technieken beschouwd kan worden, ook bij het oplossen van ernstige gedragsproblemen. Bovendien heeft deze methode als voordeel dat het niet tot agressieve reacties leidt.

 

Het laatste onderzoek dat ik hier behandel is in 2011 gedaan door N.J Rooney en S. Cowan van de Universiteit van Bristol. Zij vroegen 53 hondeneigenaren hoe zij hun honden hadden getraind. Zij onderzochten of trainingstechnieken die in het verleden gebruikt waren van invloed waren bij het leren van iets nieuws. De eigenaren en hun honden werden gefilmd in verschillend scenario’s, zoals gehoorzaamheidstest, spelen met de hond, maar ook het negeren van de hond. Vervolgens kregen de eigenaren een bal en een zak vol traktaties die ze konden gebruiken wanneer ze wilden. Zij kregen 5 minuten de tijd om hun hond te leren om op commando één van de twee lepels aan te raken. Dit was een opdracht die alle honden nog niet kenden, zo konden zij zien hoe snel honden iets nieuws konden leren. Het bleek dat de honden van eigenaren die vaker straf gebruiken minder speels waren met hun eigenaar en minder actief waren bij het experiment. Bij het experiment om iets nieuws te leren presteerden de honden die meer beloningsgericht waren opgevoed significant beter. Uit dit onderzoek blijkt overduidelijk dat straf het leren van iets nieuws blokkeert.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >