Wetenschappelijk onderzoek: Honden en paarden begrijpen elkaar tijdens het spel

HondenKennisCentrum.nl


De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Wetenschappelijk onderzoek: Honden en paarden begrijpen elkaar tijdens het spelen

Volg Honden Kennis Centrum

Uit een wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Pisa is gebleken dat paarden en honden elkaar goed begrijpen als ze samen spelen en dan dezelfde strategieën gebruiken.


Honden en paarden hebben vrijwel geen overeenkomsten, behalve dat ze beiden 4 poten/benen hebben. Paarden zijn plantenetende kuddedieren, vluchtdieren die altijd op hun hoede zijn voor aanvallers.
Honden daarentegen zijn vleesetende roedeldieren, aanvallende predatoren die territoriaal zijn.
Italiaanse wetenschappers van de Faculteit Biologie van de Universiteit van Pisa hebben het speelgedrag tussen honden en paarden onderzocht en zijn tot een verrassend resultaat gekomen: de twee begrijpen elkaar beter dan men vanwege hun verschillen zou aannemen.


Youtube-video's als uitgangspunt.

Voor het onderzoek analyseerden Veronica Maglieri, Filippo Bigozzi, Marco Riccobono en Elisabetta Palagi 20 YouTube-video's waarin paarden en honden samen speelden.

Vriendschappen tussen twee verschillende diersoorten komen vaker voor, maar zijn niet vanzelfsprekend omdat verschillende diersoorten vanwege hun anatomie en sociaal gedrag verschillende lichaamssignalen gebruiken en elkaar daarom niet altijd begrijpen, misverstanden zijn helaas onvermijdelijk.
Paarden en honden kunnen niet alleen met elkaar spelen en op een begrijpelijke manier met elkaar communiceren, maar ook de gezichtsuitdrukkingen van de andere soort correct interpreteren en imiteren: ze tonen vaak een ontspannen, open mond en imiteren de gezichtsuitdrukkingen van de ander om de positieve stemming te delen.
Onderzoekster Maglieri: "Het is echt geweldig om te zien hoe dieren elkaar achtervolgen, rondrollen en zelfs bijten zonder dat er ooit enige twijfel getoond wordt over de speelse bedoeling van hun acties", volgens haar toont dit alles de cognitieve complexiteit van deze dieren.'

Hond en paard passen zich aan elkaar aan.
Een belangrijke strategie bij het spel is “zelfbeperking”: spelpartners leggen zichzelf een beperking op om eventuele gebreken van hun spelpartner te compenseren, vergelijk het met een professionele tennisser die zich inhoudt als hij met een beginner tennist.
Paarden maken zichzelf kleiner als ze met honden spelen door te hurken of te gaan liggen, terwijl honden hun tanden en nagels minder gebruiken. Beide dieren rollen zich tijdens het spelen op hun rug en tonen zich zo kwetsbaar, om zo hun intentie om te spelen te laten blijken, dit om te laten zien dat ze de ander vertrouwen.
De zelfbeperking laat niet alleen zien dat honden en paarden met elkaar willen spelen, maar geeft ook aan dat ze de verschillen van de ander begrijpen en tegenstrategieën ontwikkelen om het spel eerlijker te maken.


De onderzoekers concluderen hieruit dat een spel tussen verschillende individuen niet op een zo'n natuurlijke en ontspannen manier kan plaatsvinden als er geen onderling vertrouwen tussen de spelpartners is.
Wij leren hieruit dat wij alleen ontspannen met dieren kunnen spelen als de dieren ons (kunnen) vertrouwen en wij ons gelijkwaardig opstellen.


Tekst: Martin Reuvekamp

Beheerder: Honden Kennis Centrum


Aanbevolen artikelen:

Deze onafhankelijke website kan niet bestaan zonder financiële steun van bezoekers!

Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je kunt een bedrag missen, dan wordt een financiële bijdrage erg op prijs gesteld.
Klink op één van de onderstaande banners om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

Of

  OVERSCHRIJVING: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Een website maken en beheren kost veel tijd en geld. Het Honden Kennis Centrum is volledig afhankelijk van giften van websitebezoekers. Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrag.

IK DOE EEN GIFT
Ik geef later >