Wetenschappelijk onderzoek: Honden en paarden begrijpen elkaar tijdens het spel
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierendagDierendag


Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Wetenschappelijk onderzoek: Honden en paarden begrijpen elkaar tijdens het spelen

Volg Honden Kennis Centrum

Uit een wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Pisa is gebleken dat paarden en honden elkaar goed begrijpen als ze samen spelen en dan dezelfde strategieën gebruiken.


Honden en paarden hebben vrijwel geen overeenkomsten, behalve dat ze beiden 4 poten/benen hebben. Paarden zijn plantenetende kuddedieren, vluchtdieren die altijd op hun hoede zijn voor aanvallers.
Honden daarentegen zijn vleesetende roedeldieren, aanvallende predatoren die territoriaal zijn.
Italiaanse wetenschappers van de Faculteit Biologie van de Universiteit van Pisa hebben het speelgedrag tussen honden en paarden onderzocht en zijn tot een verrassend resultaat gekomen: de twee begrijpen elkaar beter dan men vanwege hun verschillen zou aannemen.


Youtube-video's als uitgangspunt.

Voor het onderzoek analyseerden Veronica Maglieri, Filippo Bigozzi, Marco Riccobono en Elisabetta Palagi 20 YouTube-video's waarin paarden en honden samen speelden.

Vriendschappen tussen twee verschillende diersoorten komen vaker voor, maar zijn niet vanzelfsprekend omdat verschillende diersoorten vanwege hun anatomie en sociaal gedrag verschillende lichaamssignalen gebruiken en elkaar daarom niet altijd begrijpen, misverstanden zijn helaas onvermijdelijk.
Paarden en honden kunnen niet alleen met elkaar spelen en op een begrijpelijke manier met elkaar communiceren, maar ook de gezichtsuitdrukkingen van de andere soort correct interpreteren en imiteren: ze tonen vaak een ontspannen, open mond en imiteren de gezichtsuitdrukkingen van de ander om de positieve stemming te delen.
Onderzoekster Maglieri: "Het is echt geweldig om te zien hoe dieren elkaar achtervolgen, rondrollen en zelfs bijten zonder dat er ooit enige twijfel getoond wordt over de speelse bedoeling van hun acties", volgens haar toont dit alles de cognitieve complexiteit van deze dieren.'


Hond en paard passen zich aan elkaar aan.
Een belangrijke strategie bij het spel is “zelfbeperking”: spelpartners leggen zichzelf een beperking op om eventuele gebreken van hun spelpartner te compenseren, vergelijk het met een professionele tennisser die zich inhoudt als hij met een beginner tennist.
Paarden maken zichzelf kleiner als ze met honden spelen door te hurken of te gaan liggen, terwijl honden hun tanden en nagels minder gebruiken. Beide dieren rollen zich tijdens het spelen op hun rug en tonen zich zo kwetsbaar, om zo hun intentie om te spelen te laten blijken, dit om te laten zien dat ze de ander vertrouwen.
De zelfbeperking laat niet alleen zien dat honden en paarden met elkaar willen spelen, maar geeft ook aan dat ze de verschillen van de ander begrijpen en tegenstrategieën ontwikkelen om het spel eerlijker te maken.


De onderzoekers concluderen hieruit dat een spel tussen verschillende individuen niet op een zo'n natuurlijke en ontspannen manier kan plaatsvinden als er geen onderling vertrouwen tussen de spelpartners is.
Wij leren hieruit dat wij alleen ontspannen met dieren kunnen spelen als de dieren ons (kunnen) vertrouwen en wij ons gelijkwaardig opstellen.


Tekst: Martin Reuvekamp

Beheerder: Honden Kennis Centrum


Aanbevolen artikelen:

Zonder de financiële steun van bezoekers had u dit artikel niet kunnen lezen. Uw gift wordt ook erg op prijs gesteld.

U bent waarschijnlijk op dit artikel terecht gekomen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

WAARDEERT U DE INFORMATIEVE ARTIKELEN OP DEZE HONDENSITE?


Deze website is mogelijk gemaakt door giften en donaties van bezoekers.
Met uw steun kan de website onderhouden, verbeterd en uitgebreid worden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >