misleidende filmpjes
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Before and after filmpjes van hondentrainers, wat gebeurt hier in werkelijkheid?

De meeste hondenbezitters hebben de 'before and after' filmpjes van hondentrainers waarschijnlijk wel eens op TV of internet gezien, waarbij men in het begin van de de film een fel uitvallende hond ziet, daar wordt mee getraind en de film eindigt met een hond die braaf meeloopt zonder op de omgeving te reageren. In enkele uren heeft deze 'geweldige' hondentrainer van een onhandelbare, agressieve hond een engeltje gemaakt. De kijkers en ook de eigenaren zijn verwonderd, het is mirakels hoe snel de hondentrainer dat voor elkaar heeft gekregen.
Maar wanneer de hondeneigenaren op zichzelf aangewezen zijn, komen zij er meestal al snel achter dat de hond gewoon zijn oude gedrag weer laat zien. Zij denken dan dat zij het niet goed doen en leggen de schuld bij zichzelf. Dat wordt meestal ook bevestigd door de hondentrainers, want die beschermen zichzelf door te beweren dat de hondeneigenaren zijn of haar instructies niet goed opvolgen.
In werkelijkheid ligt het niet aan de hondenbezitters, maar aan de hondentrainers. Zijn of haar manier van trainen zorgen niet voor een duurzame oplossing van het gedragsprobleem. De zogenaamde 'quick fix' methode werkt maar voor korte duur, het werkt alleen op dat moment van de training. De eigenaren en de kijkers zijn min of meer misleid door de vlotte babbel en de beelden van iemand die zichzelf (ten onrechte) hondendeskundige noemt.


Hoe kan het dat honden bij deze trainers wel voorbeeldig gedrag laten zien en later bij de eigenaren niet?
Om dat te begrijpen moet men weten wat deze hondentrainingen werkelijk met de honden doet.

Bij deze hondentrainingen worden de honden fysiek en/of mentaal uitgeput. Aan het einde van de training zijn ze zo uitgeput dat zij gewoon niet meer de puf hebben om op de omgeving te reageren. Dat is in het kort wat er met de honden in deze filmpjes gebeurt.
Wanneer de honden later weer van deze heftige ervaringen zijn bijgekomen, is het dan ook niet verwonderlijk dat zij weer terugvallen in hun oude gedrag. Men is dus met deze, vaak kostbare, trainingen weinig opgeschoten. De eigenaren zullen dan vaak proberen te doen wat zij de hondentrainer hebben zien doen, waarbij de hond ook weer fysiek en mentaal wordt uitgeput, en daarna het gedragsprobleem tijdelijk even niet laat zien. Maar een blijvende oplossing is het niet.


Fysiek uitputten
Onder de mom van de hond heeft teveel energie en moet zijn energie kwijt, gaan hondentrainers dingen met de hond doen, zoals rennen, waardoor de hond uitgeput raakt.
Uiteraard is veel bewegen met de hond niet schadelijk en zelfs aan te prijzen. Er zijn ook honden die gedragsproblemen ontwikkelen omdat zij zich vervelen, maar agressieproblemen lost men niet blijvend op door de hond alleen bij trainingen even uit te putten.


Mentaal uitputten
Vaak onder de mom van 'het is een dominantie probleem', de hond laat dit gedrag zien omdat de eigenaren geen goede roedelleiders zijn, worden er handelingen verricht die het leiderschap van de hondeneigenaar zou moeten bevestigen en de hond er onder zou moeten krijgen. De roedelleider (dus de eigenaar) zal dominant moeten zijn, de hond zal onderdanig moeten zijn, volgens de roedeltheorie.
Bij elke agressieve uitval van de hond rukt de hondentrainer hard aan de lijn, al dan niet gebruik makend van in Nederland verboden hulpmiddelen (zoals prikhalsbanden), net zo lang totdat de hond is afgemat.
Aan het eind van de sessie wordt de hond op de rug gelegd en op de grond vastgepint, net zo lang tot de hond niet meer tegenstribbelt. Volgens de hondentrainer heeft de hond zich dan overgegeven, en soms wordt er dan zelfs beweerd dat de hond zich nu ontspant. Maar als men op dat moment goed naar de lichaamstaal van de hond kijkt, ziet men veel en heftige stresssignalen, evenals daarvoor. De hond is dus alles behalve ontspannen, de hond is overstresst, de hond is door deze (in mijn ogen wrede), behandeling totaal murw geslagen. De Engelse medische term hiervoor is: 'Learned helplessness', hierover kan men meer lezen in dit artikel 'Aangeleerde hulpeloosheid'.
Na deze behandelingen zijn de honden zo uitgeput dat zij niet meer in staat zijn om nog ergens op te reageren. Daarom lopen de honden dan ook als makke lammetjes met de hondentrainers mee.
En dit wordt dan weer gefilmd om de wereld te laten zien hoe geweldig goed de trainingen van deze zichzelf noemende hondendeskundige werken. Maar zoals ik hiervoor al schreef helpen deze trainingen niet om het gedragsprobleem blijvend op te lossen, zowel de eigenaar en de hond zijn hier niet mee geholpen.


Wanneer hondeneigenaren die dit zelf ondervonden hebben, op sociale media negatief reageren op dit soort filmpjes, worden deze reacties verwijderd. Zelfs de reacties van gedupeerde hondeneigenaren die in deze filmpjes te zien zijn worden verwijderd. Zodat alleen de positieve reacties blijven staan, zodat het voor iedereen lijkt dat deze trainingsmethodes succesvol zijn. Deze filmpjes zijn dan ook niets anders dan misleidende promoties voor de hondentrainers, hondencoaches, hondentherapeuten of hoe ze zichzelf ook maar noemen.


Trouwens dat men als roedelleider de hond moet domineren is al lang een wetenschappelijk achterhaalde gedachtegoed. Met zogenaamde dominatiehandelingen, waarbij men het leiderschap zal moeten bevestigen, lost men geen enkel gedragsprobleem bij honden op. Dit is een lang achterhaald fabeltje uit de vorige eeuw. Wanneer hondenprofessionals dit soort gedachtegoed uitdragen, toont dat al aan dat zij alles behalve deskundig zijn. Meer over dit onderwerp kun je lezen in het artikel: De dominantietheorie onder de loep genomen.


Hondengedragsproblemen zijn niet in enkele uren of zelfs niet in dagen op te lossen, daar zijn soms wel weken of zelfs maanden voor nodig. De zogenaamde quick fix methoden geven geen duurzame oplossingen en daarbij zijn zij vrijwel altijd schadelijk voor het dierenwelzijn.
Wanneer een hond uitvalt naar andere honden of naar andere dieren, mensen of objecten, dan doet de hond dat niet omdat hij het leuk vindt, de hond doet dit echt niet voor zijn plezier. Dit hondengedrag heeft een onderliggende oorzaak, daar moet rekening mee gehouden worden als men dit wil oplossen. Men zal moeten proberen de oorzaak van dit gedrag weg te nemen en niet het gedrag willen onderdrukken. Wanneer men dit deskundig doet, is niet alleen de eigenaar geholpen, maar ook de hond. Het welzijn van de hond zal hiermee alleen maar verbeterd worden. Een win-win oplossing. Dat in tegenstelling van de quick fix methoden, die het welzijn van honden juist ernstig schaden.


De reden dat honden agressief uitvallen is vrijwel altijd angst en stress. Dat zij angst of stress hebben kan komen omdat de honden slecht gesocialiseerd zijn of in het verleden slechte (traumatische) ervaringen hebben gehad. De oplossing is dan ook om de hond door middel van een therapie te proberen te helpen om van deze angst of stress af te komen. Dat lukt niet in enkele uren, dat kan soms wel maanden duren en daarvoor heeft men wel een goedopgeleide kynologisch gedragstherapeut nodig.
Laat je niet misleiden door gelikte en misleidende filmpjes van charlatans waarbij zij doen voorkomen dat zij het hondengedragsprobleem in een mum van tijd op kunnen lossen. Wanneer je een gedragsprobleem, zoals bijvoorbeeld agressieproblemen, op wilt lossen, dan moet je daar de tijd voor nemen.
Alleen dan help je je hond echt.

Voor wie een hond met agressieproblemen heeft, is dit een leerzaam artikel: Angst, stress... AGRESSIE.

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >