menselijke_emoties_verwerken
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Hoe honden vocale emoties van mensen verwerken.

Honden zijn erg bekwaam in het interpreteren van hoe wij ons voelen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat honden in gezichtsuitdrukkingen van mensen emoties kunnen herkennen, ze kunnen emotionele gezichtsuitdrukkingen onderscheiden van neutrale uitdrukkingen en ze kunnen blije gezichten van boze gezichten onderscheiden. Er is minder onderzoek gedaan naar het vermogen van honden om onderscheid te maken tussen verschillende emoties die via de menselijke stem worden overgebracht, maar we weten wel dat ze gelukkige en boze gezichten kunnen afstemmen op stemmingen die overeenkomen met die emoties.


Wetenschappers van de universiteit van Bari (Italië) hebben in januari 2018 de resultaten van hun onderzoek gepubliceerd naar het vermogen van honden om emoties met hun gehoor te detecteren. Zij hebben de manier bestudeerd waarop hondenhersenen menselijke geluiden verwerken die emotionele informatie bevatten.

Hierbij werd gekeken welke kant van de hersenen de honden gebruikten. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat honden (en ook de meeste andere zoogdieren) in het algemeen de linker hersenhelft gebruiken bij positieve stimuli (zoals blijheid) en de rechter hersenhelft bij negatieve stimuli (zoals angst en verdriet).


Voor dit onderzoek werden de resultaten van 30 onderzochte honden van uiteenlopende rassen gebruikt. Waarvan 14 reuen en 16 teven, de leeftijd van de honden lagen tussen de 1 en 13 jaar.

Zeven mannen en zes vrouwen van tussen de 24 en 37 jaar oud werden gevraagd om de 6 basisemoties uit te spreken; blijheid, verassing, walging, angst, verdriet en woede.


De opzet van het onderzoek van auditieve verwerking was eenvoudig. Onderzoekers speelden gelijktijdig een geluid af door twee luidsprekers die aan weerszijden van de kop van elke hond stonden en keken op welke manier de hond met zijn kop reageerde. Net als bij mensen gebruiken honden de andere kant van het lichaam dan de hersenhelft dat actief is. Daarom draait de hond zijn kop naar links als hij het geluid verwerkt met de rechterkant van de hersenen, en omgekeerd. Om ervoor te zorgen dat de honden op dezelfde afstand van de 2 luidsprekers bevonden kregen de honden een bak met voedsel aangeboden precies tussen de luidsprekers. De geluiden werden afgespeeld terwijl ze aan het eten waren.


De reacties van de honden op de geluiden van mensen volgden het gebruikelijke patroon van lateralisatie van de hersenen, afhankelijk van de emotionele inhoud van de geluiden draaiden de honden naar links of naar rechts.

De honden keerden consequent naar links op reacties van geluiden die angst en verdriet overdroegen. Hetzelfde gold voor woede, maar dan in mindere mate.

Honden keerden consequent naar rechts in reactie op geluiden die blijheid overbrachten. De laatste twee emoties - verrassing en walging - vertoonden geen significant patroon. Deze bestudeerde emoties worden beschouwd als de zes basisemoties en het is gebruikelijk bij onderzoeken om ze als een set zoals deze te bestuderen.


Tijdens dit onderzoek werd ook het hartritme geregistreerd door middel van electroden die in vesten waren verwerkt. De honden waren zo gewend aan deze vesten met electroden, dat zij geen stress ondervonden door het dragen van deze vesten. De hartslag werd gemeten vanaf het moment van het geluid, zo konden onderzoekers o.a. zien of honden gestrest raakten van bepaalde geluiden.


Evolutionaire processen speelden een cruciale rol bij het vermogen van honden om sociale informatie uit menselijk gedrag te detecteren en de basis te leggen voor complexe vormen van interspecifieke (= tussen verschillende soorten) sociale communicatie.

De domesticatie heeft ervoor gezorgd dat honden zich helemaal gericht hebben op mensen (meer dan andere diersoorten).


Tekst: Martin Reuvekamp

Beheerder: Honden Kennis Centrum


Bron: Nature.com


Aanbevolen artikelen:

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >