letsel risico halsbanden

HondenKennisCentrum.nl


De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Wetenschappelijk onderzoek: Halsbanden kunnen nekletsel bij honden veroorzaken

Volg Honden Kennis Centrum

Wetenschappers van de universiteit van Nottingham onderzochten de mogelijke impact van trekken aan de lijn en de daarmee samenhangende druk op de nek, met behulp van verschillende soorten halsbanden en stijlen.

Halsbanden en slipkettingen zijn getest op een halsmodel met een druksensor.

Er werd een reeks krachten op de lijn uitgeoefend die verschillende interacties vertegenwoordigden :
Een stevige trekkracht (40 Newton)
sterke trekkracht (70N)
en een ruk (141N)
Bij deze testen werd het contactgebied van de halsband en de druk op de nek geregistreerd.

halsband of hondentuig

Uit dit onderzoek bleek dat bij alle geteste halsbandtypes en stijlen, zelfs bij de extra brede halsbanden en halsbanden met een zachte voering, de druk die op de hals van het model wordt uitgeoefend, voldoende zou zijn om nekletsel bij de hond te veroorzaken. Geen enkele geteste halsband leverde een druk op die laag genoeg werd geacht om het risico op letsel bij het trekken aan de lijn te voorkomen. Zelfs de beste type halsband oefent teveel druk uit op de nek van hond waardoor er risico is op nekletsel.

Trekschokken aan de halsband kunnen veroorzaakt worden wanneer honden bij het gebruikt van flexilijnen abrupt tot stilstand komen, wanneer een hond aan een lijn uitvalt of wordt 'gecorrigeerd' door de geleider.


Halsbanden worden veel gebruikt om de ID-labels aan te bevestigen, zodat de vinder van de hond de hondeneigenaar snel kan opsporen.
De onderzoekers van de Nottingham Trent University School of Animal raden aan om halsbanden alleen te gebruiken om ID-tags aan te bevestigen en voor het aanlijnen een hondentuig te gebruiken. Of de hond moet goed geleerd worden om mee te lopen aan een lossen lijn.
Omdat de nek van de hond erg kwetsbaar is, is het zeker af te raden om halsbanden te gebruiken om honden onder controle te houden en halsbanden zouden al helemaal niet (bij hondentraining) als correctiemiddel gebruikt mogen worden.


In het volgende artikel wordt uitleg gegeven over halsbanden en hondentuigjes. Bijvoorbeeld welke tuig je bij welke hond je moet gebruiken: Wat is beter? Halsband of hondentuig?

Deze onafhankelijke website kan niet bestaan zonder financiële steun van bezoekers!

Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je kunt een bedrag missen, dan wordt een financiële bijdrage erg op prijs gesteld.
Klink op één van de onderstaande banners om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

Of

  OVERSCHRIJVING: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Een website maken en beheren kost veel tijd en geld. Het Honden Kennis Centrum is volledig afhankelijk van giften van websitebezoekers. Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrag.

IK DOE EEN GIFT
Ik geef later >