letsel risico halsbanden
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Wetenschappelijk onderzoek: Halsbanden kunnen nekletsel bij honden veroorzaken

Wetenschappers van de universiteit van Nottingham onderzochten de mogelijke impact van trekken aan de lijn en de daarmee samenhangende druk op de nek, met behulp van verschillende soorten halsbanden en stijlen.

Halsbanden en slipkettingen zijn getest op een halsmodel met een druksensor.

Er werd een reeks krachten op de lijn uitgeoefend die verschillende interacties vertegenwoordigden :
Een stevige trekkracht (40 Newton)
sterke trekkracht (70N)
en een ruk (141N)
Bij deze testen werd het contactgebied van de halsband en de druk op de nek geregistreerd.

halsband of hondentuig

Uit dit onderzoek bleek dat bij alle geteste halsbandtypes en stijlen, zelfs bij de extra brede halsbanden en halsbanden met een zachte voering, de druk die op de hals van het model wordt uitgeoefend, voldoende zou zijn om nekletsel bij de hond te veroorzaken. Geen enkele geteste halsband leverde een druk op die laag genoeg werd geacht om het risico op letsel bij het trekken aan de lijn te voorkomen. Zelfs de beste type halsband oefent teveel druk uit op de nek van hond waardoor er risico is op nekletsel.


Trekschokken aan de halsband kunnen veroorzaakt worden wanneer honden bij het gebruikt van flexilijnen abrupt tot stilstand komen, wanneer een hond aan een lijn uitvalt of wordt 'gecorrigeerd' door de geleider.


Halsbanden worden veel gebruikt om de ID-labels aan te bevestigen, zodat de vinder van de hond de hondeneigenaar snel kan opsporen.
De onderzoekers van de Nottingham Trent University School of Animal raden aan om halsbanden alleen te gebruiken om ID-tags aan te bevestigen en voor het aanlijnen een hondentuig te gebruiken. Of de hond moet goed geleerd worden om mee te lopen aan een lossen lijn.
Omdat de nek van de hond erg kwetsbaar is, is het zeker af te raden om halsbanden te gebruiken om honden onder controle te houden en halsbanden zouden al helemaal niet (bij hondentraining) als correctiemiddel gebruikt mogen worden.


Aanbevolen artikel:

In dit artikel wordt uitleg gegeven over halsbanden en hondentuigjes. Bijvoorbeeld welke tuig het beste bij welke hond te gebruiken is: Wat is beter? Halsband of hondentuig?

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >