Kinderen en honden
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Tips en regels over hoe kinderen en honden een hechte vriendschap kunnen ontwikkelen

Bijna elk kind wil een hond, een schattige, knuffelig puppy om mee te spelen. Kinderpsychologen wijzen er zelfs op dat peuters die nauwe banden met honden hebben, mentaal stabiel en over het algemeen gezonder zijn. Maar een hond is geen speelgoed, maar een wezen dat zijn eigen behoeften heeft. Uitleg en toezicht zijn absoluut noodzakelijk bij een gezin met een hond in huis. Lees hier hoe een kind en een hond een geweldig team kunnen worden!


Leer de lichaamstaal van de hond en leer je kind omgangsvormen met de hond.
Kind en hond moeten beiden met respect behandeld worden. Helaas kan de hond niet zeggen "laat dat!" Een hond reageert anders op stress of bedreiging dan mensen. De ene hond wil zich terugtrekken, de ander toont zijn tanden. Bij een goede gesocialiseerde hond zijn deze signalen (nog) niet bedreigend, maar het kind moet de hondentaal en de juiste omgang met de hond snel leren. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat de hond niet wordt gekweld en de kinderen niet gewond raken.


De staart van de hond is een goed begin van het leren, omdat het een opvallende stemmingsbarometer is: als de hond zich ongemakkelijk voelt of bang is, houdt hij zijn staart laag of zelfs tussen de benen. Als hij gelukkig is, kwispelt hij. Maar pas op: een kwispelende staart toont alleen de mate van opwinding en betekent niet altijd dat de hond blij is. Uw kind moet ook weten dat een hond zich bedreigd voelt door naar hem te staren of als het kind over de hond gaat hangen. Leer het kind te respecteren dat de ogen, neus, oren en staart bijzonder gevoelige lichaamsdelen van de hond zijn en geen handgrepen of speelgoed zijn. Als een kind ook begrijpt dat een hond die eet of slaapt niet gestoord mag worden, dan staat niets de vriendschap tussen kinderen en honden in de weg.


Zorgzaamheid en verantwoordelijkheid versterken de vriendschap
Een hond heeft voedsel, water, beweging, activiteit, verzorging en veel rust nodig. De verantwoordelijkheid hiervoor kan en mag niet alleen door een kind worden gedragen, dat blijft de taak van volwassen. Maar een ouder kind moet geleerd worden om daarbij te helpen en geleidelijk meer zorg voor honden op zich te nemen. Het kind kan de hond borstelen onder begeleiding van een volwassene, de eet- en drinkbakken schoonmaken en vullen, zoekspelletjes met de hond doen, ballen gooien en nog veel spelletjes met de hond doen, dat versterkt de vriendschap tussen hond en kind. Blijf altijd in de buurt, zodat je vragen kunt beantwoorden, hulp kunt bieden en kunt ingrijpen in geval van nood.


Laat kinderen nooit alleen met een hond. Het kan ook gevaarlijk zijn wanneer een kind alleen de hond uitlaat en een agressieve viervoeter ontmoet. In dergelijke situaties zijn alle kinderen (en honden) kwetsbaar en lopen ze risico.


Besteed aandacht aan veiligheid, vooral bij honden en peuters
De meeste honden accepteren peuters niet als sociale partners, omdat peuters in de ogen van honden onberekenbaar zijn door hun onverwachtse bewegingen en geluiden. Wanneer kinderen en honden ravotten, kan dat er soms te ruw aan toe gaan. Zorg ervoor dat de situatie voor de beide speelkameraden aangenaam blijft. Bij kleine ongelukken mag je noch de hond noch het kind berispen, maar bespreek wel later met het kind wat het kind fout heeft gedaan en hoe het wel met de hond om hoort te gaan.


Puppy's en kinderen. Spelen met een jonge hond
Puppy’s zijn zeer gevoelig en kwetsbaar, kinderen mogen alleen onder toezicht van een volwassene bij de puppy’s zijn. Eigenlijk horen puppy's nooit in de onervaren handen van peuters te zijn. De jonge honden zelf zijn nieuw in de wereld en moeten nog veel leren, zij moeten op de juiste manier gesocialiseerd worden. Wanneer jonge honden al slechte ervaringen met kinderen opdoen, kan dit als gevolg hebben dat zij de rest van hun leven kinderen wantrouwen en daar agressief op gaan reageren. Alleen onder toezicht van volwassen mogen kinderen met puppy’s spelen en een puppy aaien.


Voor de veiligheid van het kind is uitgebreide voorlichting noodzakelijk.

Kinderen moeten geleerd worden om nooit honden van vreemden aan te raken zonder dat zij daarvoor eerst aan de eigenaar toestemming hebben gevraagd. Dit omdat er ook honden zijn die agressief kunnen reageren op kinderen. Honden zijn erg gevoelig voor geluid, voor hectische en onverwachtse bewegingen en kunnen daarop reageren met blaffen, grommen of springen. Kinderen moeten daarom leren om zich keurig te gedragen in de buurt van een hond en hun temperament aanpassen aan de hond. Niet andersom! Dit geldt met name op openbare plaatsen waar honden zijn. Wat absoluut niet mag is dat zij honden in een hoekje drijven, de hond schoppen of slaan, of voorwerpen naar de hond gooien. Klinkt logisch, maar kinderen zijn snel geneigd dit te doen.


Checklist: 10 regels die je kinderen kunt leren om beste vrienden te worden met honden!

  1. Let altijd op de lichaamstaal van de hond en laat hem met rust als hij niet met je wil spelen.
  2. Kijk nooit recht in de ogen van een hond.
  3. Stoor de hond nooit tijdens het eten.
  4. Stoor de hond niet in zijn mand of tijdens het rusten.
  5. Maak geen lawaai en trap of sla de hond nooit. Gooi geen spullen naar de hond.
  6. Trek de hond nooit aan de staart, oren of vacht.
  7. Als een hond aan je trekt of je bang maakt, beweeg je dan niet, blijf rustig en ren nooit schreeuwend weg. Ga gewoon rustig bij hem weg.
  8. Loop nooit met een hond zonder toezicht van een volwassene.
  9. Vreemde honden zijn taboe. Vraag de eigenaar of je de hond mag aanraken, want er zijn ook honden die bang zijn voor kinderen en daarom gaan bijten.
  10. Blijf uit de buurt van rennende honden en laat ze met rust.


Aanbevolen artikelen:


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >