Hondenjaren-mensenjaren
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Hoe oud is een hond in mensenjaren?

Gepubliceerd op: 6 juli 2020


Dat 1 hondenjaar gelijk zou zijn aan 7 mensenjaren is een mythe. Dat is ook logisch als je er over nadenkt, want een hond van 9 maanden oud kan immers al puppy's krijgen, omgerekend naar mensenjaren zou deze hond dan 5 jaar en 3 maanden oud zijn. “Dus we wisten al dat de 1: 7-verhouding geen nauwkeurige maatstaf was om de leeftijd van honden te berekenen", zegt bio-ingenieur Trey Ideker, van de University of California in San Diego.


De onderzoekers van de Universiteit van San Diego maakten een formule die de leeftijden van mensen en honden nauwkeurige vergelijken. De formule is gebaseerd op de veranderende patronen van methylgroepen in het genomen van honden en mensen, hoeveel van deze chemische tags en waar ze zich bevinden, naarmate ze ouder worden. Aangezien de twee soorten tijdens hun levensduur niet in dezelfde mate verouderen, blijkt het geen perfect lineaire vergelijking te zijn, zoals de vuistregel van 1: 7 jaar zou suggereren.

Hondenjaren vergeleken met mensenjaren

De nieuwe formule laat zien dat honden sneller volwassen worden dan wij, en daarom een grotere deel van hun leven volwassen zijn dan wij mensen. Een tweejarige hond zou volgens de oude formule 14 jaar in mensenjaren zijn, maar in werkelijkheid is die hond ongeveer 40 jaar in mensenjaren, en een 4 jarige hond is in mensenjaren iets ouder dan 50 jaar en geen 28.

De formule biedt een nieuwe 'epigenetische klok', een methode om de leeftijd van een cel, weefsel of organisme te bepalen op basis van het uitlezen van de epigenetica, chemische modificaties zoals methylering, die beïnvloeden welke genen 'uit' of 'aan' zijn zonder te veranderen de erfelijke genetische sequentie zelf.

Epigenetische veranderingen geven wetenschappers aanwijzingen over de leeftijd van een genoom, aldus Ideker, net zoals rimpels op het gezicht van een persoon aanwijzingen geven over hun leeftijd.


Deze nieuwe methode is nog steeds niet perfect, maar het lijkt een verbetering te zijn ten opzichte van de regel van vroeger bij het vermenigvuldig met zeven.


Omdat honden zo close met ons samenleven, worden ze vaak blootgesteld aan dezelfde omgevingsomstandigheden en gezondheidszorg, en een beter begrip van hun verouderingsproces kan dierenartsen helpen om geschiktere behandelingen voor te schrijven , en misschien ook de hondeneigenaren helpen te begrijpen dat onze huisdieren niet niet zo jong als we vroeger dachten.Aanbevolen artikelen:

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >