Honden verstaan mensen
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Verstaan honden wat mensen zeggen?

Uit een onderzoek uit 2018 van Hongaarse wetenschappers blijkt dat honden begrijpen wat wij ze vertellen. Honden kunnen ook onze toonval interpreteren. Het is de eerste studie die neurale achtergronden onderzocht om te begrijpen hoe honden menselijke spraak herkennen. Hiermee bevestigt de wetenschap wat veel hondenbezitters eigenlijk al lang wisten, sceptici kunnen door dit wetenschappelijk onderzoek worden overtuigd.


Dit onderzoek werd uitgevoerd door een groep ethologen onder leiding van Attila Andics, een neuroloog van de afdeling Ethologie, aan de Eötvös Loránd Universiteit in Boedapest, Hongarije.

De wetenschappers bevestigen dat honden hetzelfde hersengebied gebruiken als mensen om menselijke taal te begrijpen en te interpreteren. Honden gebruiken de linkerkant van de hersenen om woorden te verwerken. De toon wordt echter geïnterpreteerd met de rechterkant van de hersenen.

Deze studie laat bijvoorbeeld zien dat wanneer je een hond prijst, de hond dat alleen maar begrijpt als dit op de juiste toon wordt uitgesproken. Zinloze uitspraken, die op een bemoedigende toonval uitgesproken worden, of volzinnen op neutrale toon bereiken niet hetzelfde effect.

Uit het Hongaarse onderzoek blijkt dat honden begrijpen wat wij aan hen vertellen. Als mensen de juiste toon gebruiken kunnen honden dat nog beter interpreteren. Dit onderzoek bevestigd wat hondenbezitters eigenlijk al lang weten.


Aan dit onderzoek deden 13 honden mee, deze honden waren getraind om 7 minuten bewegingloos te blijven zodat er een MRI scan van hun hersenen gemaakt kon worden.

Terwijl de honden commando's van hun eigenaren of trainers ontvingen, werd de hersenactiviteit onderzocht.
Dit bevestigde dat het neurale vermogen om woorden te verwerken, die volgens velen typisch menselijk zijn, ook aanwezig zijn andere soorten. Honden letten zowel op de woorden als de toon.


Uit dit wetenschappelijk onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Bij bepaalde hersengebieden wordt activiteit waargenomen bij aangename stimuli, bijvoorbeeld tijdens het eten, seks, aaien enz. De neurale activiteit in het beloningssysteem was groter bij honden die werden geprezen met een positieve stem.
Volgens de wetenschappers begrijpen honden wat wij ze vertellen en de manier waarop wij dat doen.
Concrete woorden die dagelijks worden gebruikt om aanwijzingen en instructies te geven begrijpen honden heel goed.
Honden hebben zich in de lange relatie die zij met mensen hebben zo ontwikkeld dat zij mensen goed kunnen begrijpen. Deze nauwe relatie, die al vele duizenden jaren bestaat, heeft volgens de wetenschappers tot wederzijds begrip geleid.

Onderzoekers denken dat ook andere diersoorten het intellectuele vermogen hebben om menselijke taal te begrijpen, maar dat dit moeilijk te controleren is omdat de meeste dieren niet geïnteresseerd zijn in menselijke spraak.


Dit onderzoek maakt duidelijk dat wanneer wij met honden communiceren het heel belangrijk is dat wij niet alleen de juiste woorden gebruiken maar vooral ook de juiste toon, ook onze eigen lichaamstaal zal erg belangrijk zijn bij het communiceren met honden. Voor een beter resultaat bij hondentraining is het belangrijk om hiermee rekening te houden.

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >