Willen honden hun eigenaren in nood redden?

HondenKennisCentrum.nl


De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Universitair onderzoek: Willen honden hun eigenaar in nood redden?

Volg Honden Kennis Centrum

Regelmatig verschijnen er verhalen van honden in de media die hun eigenaar hebben gered. Onderzoekers Joshua van Bourg en Clive Wynne van de Arizona State University hebben recent onderzocht hoe gemotiveerd honden zijn om hun eigenaren te redden.
Voor dat onderzoek zetten zij 60 honden in om te zien hoe gemotiveerd honden zijn om hun eigenaren te redden uit een benarde positie. Geen van deze honden werden vooraf getraind om mensen te redden.

In het eerste experiment zat elke eigenaar opgesloten in een grote doos waarvan het deksel voor de hond makkelijk te openen was. De eigenaren deden alsof ze van streek waren door 'help me' te roepen. Vooraf werden de hondeneigenaren getraind om hun noodkreten zo authentiek mogelijk te laten klinken. De hondeneigenaren mochten ook de naam van de hond niet noemen, omdat de dit de hond zou aanmoedigen om uit gehoorzaamheid te handelen en niet uit bezorgdheid voor het welzijn van de hondeneigenaar.

Van de 60 honden redden 20 honden hun in nood verkerende eigenaar, dat lijkt op zichzelf niet al te indrukwekkend, maar wanneer men er rekening mee houd dat geen van de honden is getraind om mensen uit een doos te redden, is dat wel veel.
Bij dit experiment speelden 2 factoren een rol. De ene is de motivatie van de honden om hun baasjes te helpen en de andere is of zij de aard van de hulp begrepen, wisten zij hoe zij moesten handelen om te helpen?
Deze factoren werden onderzocht bij controle testen.

In een controletest lieten de onderzoekers voedsel in de doos vallen terwijl de hond toekeek. Slechts 19 van de 60 honden openden de doos om voedsel te krijgen. Het feit dat twee derde de dozen niet openden om voedsel te bemachtigen betekende volgens de onderzoekers dat de honden waarschijnlijk niet wisten hoe zij de dozen konden openen. Voor het redden van mensen is er dus niet alleen motivatie nodig, maar ook de vaardigheid om te kunnen redden.

Van de 19 honden die de doos openden toen er voedsel in gestopt was, redden 16 hun eigenaren toen deze opgesloten zaten in een doos. Dat is 84%, dus de meeste honden willen hun eigenaren wel redden, maar ze moeten wel weten hoe zij dat moeten doen.

Bij een andere controletest keken de onderzoekers wat er gebeurde als de eigenaren in een doos zaten en rustig voorlasen uit een tijdschrift. Ze ontdekten dat in de leestest 16 van de 60 honden de dozen openden, dat zijn er 4 minder dan in de noodtest.
Het kan volgens de onderzoeker dus niet altijd alleen maar om de redding gaan, maar ook omdat honden dicht bij de baasjes willen zijn.
Het feit dat honden de doos vaker openden in de noodtest dan in de leescontroletest geeft aan de redding niet alleen verklaard kon worden omdat de honden in de buurt van hun baasjes wilden zijn, maar dat de motivatie om in actie te komen hoger is wanneer de eigenaar in nood is.

  De onderzoekers observeerden ook het gedrag van elke hond tijdens de 3 scenario's. Ze merkten gedragingen die duiden op stress, zoals geeuwen, janken, blaffen en zenuwachtig lopen. Tijdens de noodtesten waren de honden veel meer gestrest dan bij de andere testen. Wanneer de noodtesten voor de tweede en derde keer herhaald werden, zorgde dat er niet voor dat de honden minder gestrest waren dan bij de eerste test. Dit in tegenstelling tot de leestest, bij de eerst leestest waren de honden al niet zo erg gestrest als bij de noodtest, maar bij de herhaaltesten was de stress nog minder.  Bij de leestest raakten de honden bij herhaaldelijke blootstelling er aan gewend, maar wanneer de eigenaar om hulp roept raakten de honden bij elk experiment volop gestrest.
  Volgens de onderzoekers wordt de stress van de eigenaar overgedragen aan de hond, iets wat wij empathie noemen.
  Dit onderzoek laat zien dat honden echt veel om mensen geven.
  Ze willen mensen in nood redden en als ze falen kunnen we zien dat ze daarvan overstuur zijn.


  Aanbevolen artikelen:


  Geschreven door: Martin Reuvekamp

  Beheerder: Honden Kennis Centrum


  Deze onafhankelijke website kan niet bestaan zonder financiële steun van bezoekers!

  Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je kunt een bedrag missen, dan wordt een financiële bijdrage erg op prijs gesteld.
  Klink op één van de onderstaande banners om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

  Of

    OVERSCHRIJVING: 

  Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

  dan kun je een bedrag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:


  NL20SNSB0933278411

  (BIC: SNSB NL 2A)

  ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

  Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Een website maken en beheren kost veel tijd en geld. Het Honden Kennis Centrum is volledig afhankelijk van giften van websitebezoekers. Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrag.

  IK DOE EEN GIFT
  Ik geef later >