Willen honden hun eigenaren in nood redden?
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Universitair onderzoek: Willen honden hun eigenaar in nood redden?

Regelmatig verschijnen er verhalen van honden in de media die hun eigenaar hebben gered. Onderzoekers Joshua van Bourg en Clive Wynne van de Arizona State University hebben recent onderzocht hoe gemotiveerd honden zijn om hun eigenaren te redden.
Voor dat onderzoek zetten zij 60 honden in om te zien hoe gemotiveerd honden zijn om hun eigenaren te redden uit een benarde positie. Geen van deze honden werden vooraf getraind om mensen te redden.

In het eerste experiment zat elke eigenaar opgesloten in een grote doos waarvan het deksel voor de hond makkelijk te openen was. De eigenaren deden alsof ze van streek waren door 'help me' te roepen. Vooraf werden de hondeneigenaren getraind om hun noodkreten zo authentiek mogelijk te laten klinken. De hondeneigenaren mochten ook de naam van de hond niet noemen, omdat de dit de hond zou aanmoedigen om uit gehoorzaamheid te handelen en niet uit bezorgdheid voor het welzijn van de hondeneigenaar.

Van de 60 honden redden 20 honden hun in nood verkerende eigenaar, dat lijkt op zichzelf niet al te indrukwekkend, maar wanneer men er rekening mee houd dat geen van de honden is getraind om mensen uit een doos te redden, is dat wel veel.
Bij dit experiment speelden 2 factoren een rol. De ene is de motivatie van de honden om hun baasjes te helpen en de andere is of zij de aard van de hulp begrepen, wisten zij hoe zij moesten handelen om te helpen?
Deze factoren werden onderzocht bij controle testen.

In een controletest lieten de onderzoekers voedsel in de doos vallen terwijl de hond toekeek. Slechts 19 van de 60 honden openden de doos om voedsel te krijgen. Het feit dat twee derde de dozen niet openden om voedsel te bemachtigen betekende volgens de onderzoekers dat de honden waarschijnlijk niet wisten hoe zij de dozen konden openen. Voor het redden van mensen is er dus niet alleen motivatie nodig, maar ook de vaardigheid om te kunnen redden.

Van de 19 honden die de doos openden toen er voedsel in gestopt was, redden 16 hun eigenaren toen deze opgesloten zaten in een doos. Dat is 84%, dus de meeste honden willen hun eigenaren wel redden, maar ze moeten wel weten hoe zij dat moeten doen.

Bij een andere controletest keken de onderzoekers wat er gebeurde als de eigenaren in een doos zaten en rustig voorlasen uit een tijdschrift. Ze ontdekten dat in de leestest 16 van de 60 honden de dozen openden, dat zijn er 4 minder dan in de noodtest.
Het kan volgens de onderzoeker dus niet altijd alleen maar om de redding gaan, maar ook omdat honden dicht bij de baasjes willen zijn.
Het feit dat honden de doos vaker openden in de noodtest dan in de leescontroletest geeft aan de redding niet alleen verklaard kon worden omdat de honden in de buurt van hun baasjes wilden zijn, maar dat de motivatie om in actie te komen hoger is wanneer de eigenaar in nood is.


  De onderzoekers observeerden ook het gedrag van elke hond tijdens de 3 scenario's. Ze merkten gedragingen die duiden op stress, zoals geeuwen, janken, blaffen en zenuwachtig lopen. Tijdens de noodtesten waren de honden veel meer gestrest dan bij de andere testen. Wanneer de noodtesten voor de tweede en derde keer herhaald werden, zorgde dat er niet voor dat de honden minder gestrest waren dan bij de eerste test. Dit in tegenstelling tot de leestest, bij de eerst leestest waren de honden al niet zo erg gestrest als bij de noodtest, maar bij de herhaaltesten was de stress nog minder.  Bij de leestest raakten de honden bij herhaaldelijke blootstelling er aan gewend, maar wanneer de eigenaar om hulp roept raakten de honden bij elk experiment volop gestrest.
  Volgens de onderzoekers wordt de stress van de eigenaar overgedragen aan de hond, iets wat wij empathie noemen.
  Dit onderzoek laat zien dat honden echt veel om mensen geven.
  Ze willen mensen in nood redden en als ze falen kunnen we zien dat ze daarvan overstuur zijn.


  Aanbevolen artikelen:


  © Copyright HondenKennisCentrum.nl.

  Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

  Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

  U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
  Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

  Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

  Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

  NL20SNSB0933278411

  (BIC: SNSB NL 2A)

  ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

  Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

  IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
  Ik doneer misschien later >