Hond en kat relatie
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Kunnen je hond en kat niet vredig met elkaar samenleven? Wetenschappers hebben de oplossing gevonden.

Artikel geplaatst op: 11 augustus 2020


Een bekend gezegde is: 'Als hond en kat leven', waarmee bedoeld wordt dat twee personen vaak ruzie met elkaar hebben. De relatie tussen hond en kat verloopt niet altijd even vlekkeloos. Een nieuw wetenschappelijk onderzoek onthult hoe men er voor kan zorgen dat honden en katten wel een goede relatie met elkaar kunnen opbouwen.


Diergedragswetenschappers van de Universiteit van Lincoln uit het Verenigd Koninkrijk hebben ontdekt dat het vullen van het huis met kalmerende feromonen ervoor kan zorgen dat honden en katten harmonieus onder één dak leven.

Feromonen zijn chemische signaalmoleculen die boodschappen overbrengen tussen individuen van hetzelfde soort. Bepaald soort feromonen geven geruststellende signalen af. Deze zijn kunstmatig nagemaakt en kunnen toegepast worden bij angst- en stressproblemen bij huisdieren.

Het nieuwe onderzoek, onder leiding van professor Daniel Mills en Dr. Miriam Prior, onderzocht de effecten van twee verschillende feromoonproducten op de interacties tussen kat en hond in huishoudens.


De resultaten tonen aan dat beide gebruikte producten, Adaptil dat feromonen afgeeft die kalmerend zijn voor honden en Feliway Friends die hetzelfde doet voor katten, een positieve invloed hebben op de interacties tussen katten en honden die in hetzelfde huis wonen.


Gedurende een periode van zes weken leidden beide producten tot een opmerkelijke afname van ongewenste interacties tussen de dieren, zoals een hond die achter een kat aanjaagt, een kat die zich voor de hond verstopt, kat en hond die naar elkaar staren en honden die blaffen naar de kat. Gebruikers van Adaptil zagen zelfs een aanzienlijke toename van bepaald gewenst gedrag, zoals honden en katten die elkaar vriendelijk begroeten en  honden en katten die ontspannen in gezelschap van elkaar hun tijd in dezelfde kamer doorbrachten.


Volgens professor Daniel Mills, hoogleraar diergeneeskundige gedragsgeneeskunde aan de School of Life Sciences van Lincoln, zijn we er ons allemaal van bewust dat er spanningen kunnen ontstaan tussen honden en katten, volgens Mills is dit het eerste onderzoek waarin het gebruik van feromonen is onderzocht om de relatie van deze twee soorten in hetzelfde huishouden te verbeteren.


In veel gezinnen leven een hond en een kat in één huishouding samen, waarin de dieren mogelijk dagelijks in een stressvolle relatie met elkaar leven. In veel huishoudens leven honden en katten wel harmonieus met elkaar, maar waar dit niet het geval is, kan de slechte relatie tussen beiden ernstige gevolgen hebben voor het welzijn van de individuele dieren. Er kan sprake zijn van een onaanvaardbaar niveau van sociale stress of beperkte toegang tot belangrijke bronnen zoals voedsel, water of geschikte toiletruimtes. Er zal ook meer stress zijn voor de rest van het gezin (zowel voor mens als dier) en mogelijke risico's op letsel als gevolg van conflicten.


Problematische relaties tussen een nieuw huisdier en een bestaand huisdier in een huishouding is één van de belangrijkste redenen waarom katten en honden naar dierenasielen worden gebracht of op een andere wijze worden afgestaan.


De eigenaren van gezelschapsdieren die bij dit wetenschappelijke onderzoek betrokken waren, rapporteerden wekelijks de frequentie van 10 specifieke ongewenste interacties en zeven specifieke wenselijke interacties tussen hun katten en honden. Ze werden opgesplitst in twee groepen; de ene groep gebruikte Feliway Friends en de andere groep Adaptil. De feromonen worden geleverd in een niet-geëtiketteerde verpakking en werden willekeurig toegewezen door een onafhankelijke medewerker, zodat noch de deelnemers noch de onderzoekers wisten welk product in elk gezin werd uitgeprobeerd, tot nadat de rapporten waren verzameld.


Miriam Prior, een in Lincoln gevestigde dierenarts die het werk op zich nam als onderdeel van haar postdoctorale graad in klinisch diergedrag aan de Universiteit van Lincoln, verwachtte dat het gebruik van Feliway Friends (kattenferomonen) effectiever zou zijn dan Adaptil (hondenferomonen) voor het comfort en het welzijn van de kat en dat de kwaliteit van de relatie door Feliway Friends meer zou verbeteren, maar dat bleek niet het geval te zijn. Adaptil zorgde juist voor een gunstiger werking.

Dat Adaptil een gunstiger werking heeft kan worden verklaard omdat het gedrag van de hond de belangrijke factor is voor de kwaliteit van de interacties tussen kat en hond.

De wetenschappers willen nog verder onderzoeken of een combinatie van de beide feromonen een ander effect heeft dan het afzonderlijk gebruik van de producten.
De wetenschappers suggereren dat Adaptil zo'n gunstig effect kan hebben gehad omdat de hond hierdoor meer ontspannen werd en daarom de kat meer met rust liet (bijvoorbeeld niet meer achtervolgen), wat weer resulteert in een kat die minder gestrest is en die daarom meer bereid is een sociale band met de hond aan te gaan.

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >