herkennen_wolf

HondenKennisCentrum.nl


De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Hoe herken je wolf t.o.v. de hond?

Volg Honden Kennis Centrum

Steeds vaker worden er wolven in Nederland waargenomen of er zijn mensen die denken een wolf te hebben gezien maar het blijkt een hond te zijn. Misschien kom je onderweg wel een wolf tegen, maar hoe weet je of het een wolf is en geen hond? Hoe herken je een wolf?

Hoe herken je een wolf?
  1. Een wolf heeft geen duidelijk borstkas. Een borstkas is een typisch hondenkenmerk.
  2. Een wolf heeft een zadelvlek op de schouders, de vacht is donkerder gekleurd.
  3. De onderste helft van de kop is wit (niet de gehele kop).
  4. Een wolf heeft lange poten.
  5. Een wolf heeft een rechte rug.
  6. Wolven hebben een zwarte staartpunt, hun staart is recht en niet gekruld.
  7. De oren van de wolf zijn relatief klein.


Denk je een wolf te hebben gespot, dan kun je dit melden bij wolfinnederland.nl


Van origine heeft de wolf een rol in ons ecosysteem. Een wolf pakt zwakke en oude dieren, waardoor populaties gezond blijven. De wolf zorgt voor een beter ecologisch evenwicht, zodat populaties van bijvoorbeeld reeën, wilde zwijnen of edelherten niet te groot worden zodat er geen overbevolking ontstaat. Dit heeft ook zijn weerslag op het landschap waar deze dieren grazen. Op plekken waar deze grazers zich  niet veilig wanen voor de wolf, zal op een natuurlijke manier bosverjonging ontstaan doordat jonge boompjes, die normaal gesproken door reeën opgeknabbeld worden, nu de kans krijgen om te groeien. Op andere plaatsen waar dieren juist langer durven te blijven vindt minder bosverjonging plaats, dit zorgt voor een gevarieerd landschap en biodiversiteit. Onderzoek in Yellowstoneparkt heeft aangetoond dat er sinds de introductie van wolven meer biodiversiteit aan planten en dieren is ontstaan.


Lees verder na de video...

Wolven leven in familieverband, het ouderpaar en hun jongen die soms enkele jaren in de familieroedel blijven. Wanneer de jongen de roedel verlaten en gaan zwerven op zoek naar een partner kunnen zij onderweg zich wel eens vergrijpen aan schapen of ander vee. Schapen zijn goed te beschermen door makkelijk te verplaatsen ‘flexnetten’ die onder stroom worden gezet. Uit onderzoeken blijkt dat vrijwel alleen zwervende wolven zich vergrijpen aan vee, wolven die in een bepaald gebied gesetteld zijn zullen zich alleen te goed doen aan wild.


Wolven zijn schuw voor mensen en vormen daardoor geen gevaar voor mensen, ze gaan mensen uit de weg. Vroeger vielen hondsdolle wolven wel eens mensen aan, maar hondsdolheid (rabiës) komt in West-Europa niet meer voor.

Deze artikelen vind je waarschijnlijk ook wel interessant:


Tekst: Martin Reuvekamp

Beheerder: Honden kennis centrum

Deze onafhankelijke website kan niet bestaan zonder financiële steun van bezoekers!

Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je kunt een bedrag missen, dan wordt een financiële bijdrage erg op prijs gesteld.
Klink op één van de onderstaande banners om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

Of

  OVERSCHRIJVING: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Een website maken en beheren kost veel tijd en geld. Het Honden Kennis Centrum is volledig afhankelijk van giften van websitebezoekers. Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrag.

IK DOE EEN GIFT
Ik geef later >