Film_positieve_hondentraining

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.


CONTACT

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Positieve hondentraining,

werken met positieve bekrachtigers


Positieve bekrachtiging stimuleert dat gedrag toe neemt of in stand blijft. Positieve bekrachtiging in de hondentraining wordt dan ook vooral gebruikt om honden nieuwe dingen aan te leren, maar ook om gewenst gedrag in stand te houden.

Het kan ook gebruikt worden om gedragsproblemen bij honden op te lossen, zoals de hond te stimuleren in bepaalde situaties ander (gewenst) gedrag te laten doen dat niet tegelijkertijd gedaan kan worden als het ongewenst gedrag dat de hond normaalgesproken in een bepaalde situatie toont. Een hond die hinderlijk tegen bezoek opspringt, zou je kunnen leren om te gaan zitten wanneer er bezoek komt, want zitten en springen gaat nu eenmaal niet tegelijk.

Maar niet bij alle gedragsproblemen is het voldoende om slechts ongewenst gedrag te negeren (negatieve correctie) en het gewenste gedrag te belonen (positieve bekrachtiging), er dient ook rekening met de emoties gehouden te worden, want meestal zijn emoties de onderliggende oorzaken van gedragsproblemen. Veel ongewenst gedrag wordt o.a. veroorzaakt door angst en frustratie, wanneer men deze kan wegnemen krijgt men een gelukkiger hond die minder vaak probleemgedrag laat zien.

De clicker is bij hondentraining een goed hulpmiddel om de hond exact op het goede moment te laten merken dat het gedrag dat de hond op dat moment laat zien het gedrag is dat je van hem verlangt. Uit onderzoek is gebleken dat je i.p.v. een clicker evengoed je stem kunt gebruiken of met een ander geluid het gewenste gedrag kunt markeren. Het belangrijkste is dat de hond het geluid niet kan verwarren met andere geluiden en dat het zo kort is. Bij dove honden zou men gedrag ook kunnen markeren met een gebaar.


De informatie in de volgende artikelen vult deze video goed aan:

Deze film mag vrij gebruikt worden voor educatie (bijvoorbeeld bij cursussen), mits er geen wijzigingen aan deze film worden aangebracht

Dier algemeen

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: kan dat! Met een grotere bijdrage steun je deze website natuurlijk nog meer. Zo help je de deze informatieve hondensite in stand houden.
Klink op de banner om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

IDEALTIKKIE
IDEALTIKKIE

e kunt ook een gift overmaken op bankrekeningnummer: NL20 SNSB 0933 2784 11 ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.Honden Kennis Centrum is ook te volgen op Facebook en Twitter:

Deze website is gehost en gemaakt met de Websitebuilder van One.com

De informatie op deze site geeft wordt niet beïnvloed door commerciële belangen en daardoor objectief. Dat de website niet commercieel is, betekent niet dat de website zonder geld kan. Want een website maken en beheren kost nu eenmaal ook geld en dat geld moet ook ergens vandaan komen. Daarom is siteafhankelijk van vrijwillige bijdragen, zonder deze financiële bijdragen kan de website niet bestaan. Rekeningnummer: NL20SNSB0933278411, ten name van M Reuvekamp.

iDEAL
Sluiten X