Emoties en gevoelens bij dieren

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

 Sint 2020 Sint 2020
Honden kennis centrum


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Emoties en gevoelens bij dieren

Vreugde, verdriet, woede, jaloezie, liefde... Steeds meer wetenschappers zijn er zeker van dat dieren net als mensen emoties voelen, en deze emoties spelen een cruciale rol in het leven van dieren. Dus ook bij onze honden.


Emoties kunnen worden omschreven als een bewuste mentale reactie die persoonlijk wordt ervaren als een sterk gevoel, meestal gericht op een specifiek object en meestal gepaard met fysiologische en gedragsveranderingen in het lichaam. Wetenschappers proberen emoties te bestuderen door ze op te splitsen in drie componenten: fysiologische (hoe het lichaam reageert), gedragsmatige (wat anderen kunnen zien) en psychologische (wat je voelt) reacties.


Er is een onderscheid tussen emoties en gevoelens, ze verschillen van gewaarwording. Emoties hebben fysieke gevolgen hebben (bijv. Warmte), gevoelens zijn privé, die zijn door anderen niet waar te nemen.


Emoties bij dieren werden voor het eerst beschreven door Charles Darwin in 1872, waar hij emoties omschreef zoals stereotiepe gezichtsuitdrukkingen en lichaamshoudingen in specifieke contexten. Darwin onderzocht de uitdrukking van emoties niet alleen bij mensen, maar ook bij katten, honden, paarden en vele andere dieren. Darwin observeerde overeenkomsten tussen menselijke en niet-menselijke dierlijke expressies, dit in overeenstemming met zijn (evolutie) theorie van continuïteit tussen soorten.


Darwins ondervindingen over emoties van dieren werd ongeveer 100 jaar bekritiseerd, men zag dieren lang als simpele stimulus-responsmachines. Tot voor kort dachten wetenschappers dat het onmogelijk was om dierlijke emoties te bestuderen. Wanneer een wetenschapper dat wel deed vond men dat deze ten onrechte menselijke gedachten en gevoelens aan dieren toeschreef (antropomorfisme). Helaas zijn er nog steeds wetenschappers die daar zo over denken.


Tegenwoordig erkennen de nieuwste wetenschappelijke bevindingen dat emoties een essentiële rol spelen bij rationele besluitvorming, perceptie, leren en een verscheidenheid aan andere cognitieve emoties. Velen beweren dan ook dat wanneer dit het geval bij mensen is, dat dit dan ook vanzelfsprekend voor dieren zal moeten gelden.


Wetenschappers van de universiteit van Bristol suggereerden dat, net als bij mensen, emoties dieren kunnen helpen om te beoordelen over hoe gevaarlijk of kansrijk hun wereld is, dat emoties gebruikt kunnen worden om keuzes te maken.


Wetenschappers zijn het in het algemeen er over eens dat dieren emotionele reacties hebben, zoals verhoogde hartslag of afgifte van hormonen in het bloed (fysiologisch) en reacties zoals pogingen om aan een situatie te ontsnappen (gedragsmatig). De vraag of dieren daadwerkelijk gevoelens hebben (het psychologische component) blijft echter voor vele wetenschappers omstreden. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat het onmogelijk is om daadwerkelijk in de geest van een ander dier kijken, net zoals wij niet in het hoofd van andere mensen kunnen kijken. Wij weten dat mensen gevoelens hebben, maar kunnen niet zien wat een ander voelt. Dat wij bij dieren geen gevoel kunnen zien, wil dus niet zeggen dat zij deze niet hebben.


Op basis van fysiologie is het echter redelijk om aan te nemen dat de meeste dieren gevoelens kennen. Andere zoogdieren hebben bijvoorbeeld hersenstructuren die vergelijkbaar zijn met die van mensen. Uit onderzoeken met MRI-scans, waar activiteiten in verschillende hersengebieden worden gemeten, is gebleken dat manier waarop hersenen bij dieren werken, vergelijkbaar is met de manier waarop het menselijk brein werkt.


We kunnen makkelijker de intelligentie en het bewustzijn van dieren zoals primaten beoordelen, omdat hun gebaren en uitdrukkingen erg veel op die van ons lijken, ze zijn daarom gemakkelijker voor ons om te lezen. Het was voor mensen moeilijker om andere wezens zoals vissen en walvissen te begrijpen, om de simpele reden dat hun uitdrukkingen totaal anders zijn dan die van ons, daarom heeft het ook langer geduurd om deze dieren te begrijpen.


Voor de wetenschapper en auteur Marc Bekoff staat het zo goed als zeker vast dat dieren emoties voelen. Hij draait de vraag om door zich niet af te vragen of wij mensen wel de enige dieren zijn die een breed scala aan gevoelens ervaren. Naar zijn mening zou de vraag moeten zijn waarom emoties bij sommige dieren niet zouden zijn geëvolueerd.|
Het is dus bijvoorbeeld tijdverspilling om te vragen of honden of chimpansees emoties ervaren zoals vreugde, verdriet, woede en jaloezie. De emoties van dieren fungeren als een 'sociale lijm' en als 'sociale katalysatoren'. Hun emoties en stemmingswisselingen grijpen ons aan. Het is zeer waarschijnlijk dat veel dieren 'Wow!' Uitroepen. of 'Mijn hemel, wat gebeurt er?' Terwijl ze hun dagen doorbrengen, genietend van sommige activiteiten en ook langdurige pijn en lijden ervaren door toedoen van mensen. Als wij bepaalde handelingen met dieren doen is het belangrijk dat we weten dat dieren gevoel hebben en bewust te zijn van wat ze voelen. Bij twijfel, kies dan de kant van de dieren, bedenk wat zij zouden kunnen voelen.


De huidige zorgen voor dierenwelzijn vloeien voort uit de erkenning dat dieren bewuste wezens zijn die emoties zoals angst, pijn, vreugde en tevredenheid kunnen ervaren. Dierlijke emoties vormen dus de kern van vele wetenschappelijke definities van dierenwelzijn. In het verleden is er te weinig wetenschappelijk onderzoek op dit gebied geweest, daar is nu gelukkig verandering in gekomen.


Toonaangevende wetenschapper voor dierenwelzijn Marian Stamp Dawkins van de Universiteit van Oxford wijst erop dat er bij niet-menselijke dieren nog maar veel minder onderzoek is gedaan naar emoties, dan onderzoek naar het uitvoeren van complexe cognitieve taken. Het is volgens Marian Stamp Dawkins erg waarschijnlijk dat het vermogen om emoties te voelen wijdverbreid is in het dierenrijk.


De laatste jaren is de belangstelling voor het bestuderen van emoties bij andere dieren dan de mens enorm toegenomen en onze kennis groeit voortdurend. Elke dag produceren wetenschappers over de hele wereld steeds meer bewijs dat andere dieren, net als mensen, emoties voelen.


Wanneer mensen erkennen dat dieren emoties hebben, zal de omgang met dieren waarschijnlijk ook veranderen. Dan zouden we veel meer rekening houden met het dierenwelzijn. Dan zou men rekening gaan houden met de emoties en gevoelens van onze honden, katten en andere huisdieren. Ook zouden dieren in de vee-industrie niet meer als dingen beschouwd worden die alleen nuttig zijn om geld mee te verdienen, mensen die zich bewust zijn dat dieren gevoelens en emoties hebben, zouden het niet meer accepteren dat de dieren in de vleesindustrie zo behandeld worden zoals ze nu behandeld worden.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

DierDier

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >