emotie_slaappatronen

HondenKennisCentrum.nl


De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Wetenschap: Emotionele ervaringen hebben veel invloed op het slaappatroon bij honden

Volg Honden Kennis Centrum

Een onderzoeksteam  van diverse instellingen uit Hongarije heeft ontdekt dat honden, evenals als mensen, vaak slaapproblemen hebben na het ervaren van emotionele problemen.


Bijna iedereen weet wel uit ervaring dat stressvolle dagen kunnen leiden tot slapeloze nachten. In het verleden is hier al veel onderzoek naar gedaan bij mensen en bij knaagdieren in laboratoria, maar hiernaar was nog geen onderzoek gedaan bij honden.

Om er achter te komen hoe dit bij honden is hebben onderzoekers de hersengolven van slapende honden opgemeten vlak na verschillende emotionele ervaringen.


Om uit te zoeken of slaappatronen bij honden veranderen door stressvolle situaties die zij net voor het slapen gaan ervaarden, hebben de onderzoekers 16 honden van verschillende rassen in het bijzijn van hun eigenaren onderzocht. Elk van de honden werden onderworpen aan een positieve of negatieve ervaring. Een positieve ervaring was iets waarvan bekend was dat de hond het leuk vond, zoals geaaid worden of het spelen met een bal. Negatieve ervaringen werden gecreëerd door onder meer de honden een lange tijd aan de deurkruk vast te binden terwijl de hond door de eigenaar werd genegeerd of doordat een onderzoeker de hond dreigend in de ogen staarde.


Alle honden werden na hun positieve of negatieve ervaringen voorzien van EEG-sensoren wanneer ze naar hun slaapplaats gingen.

Honden die vlak voor hun slaap een stressvolle ervaring hadden meegemaakt vielen 2 keer zo snel in slaap als ontspannen honden. Uit eerdere onderzoeken was dit ook al opgemerkt, men suggereerde hieruit dat honden op die manier zich zo snel mogelijk probeerden te ontdoen van hun stressvolle gevoelens.


Alle honden mochten maximaal 3 uur slapen terwijl de onderzoekers hun hersengolven controleerden. Honden die negatieve ervaringen hadden gehad brachten gemiddeld 20 minuten minder door in diepe slaap dan honden met positieve ervaringen. Ze waren op dat moment niet wakker, maar hadden in die tijd meer REM-slaap.  REM (Rapid Eye Movement) is een fase in de slaap waarbij de ogen snel bewegen, in deze slaapfase is er een grote hersenactiviteit, ongeveer net zo groot als wanneer men wakker is. Dit onderzoek bewijst dat emotionele stimuli veel invloed hebben op de slaappatronen bij honden.


Volgens de onderzoekers zou één slechte nacht voor de hond waarschijnlijk niet veel problemen veroorzaken, maar wanneer een hond regelmatig aan negatieve ervaringen wordt blootgesteld, kan dit gezondheidsproblemen opleveren, zowel lichamelijk als psychisch. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat honden, net als mensen, hun opgedane kennis beter behouden na een goede nachtrust. Trainingsmethodes die honden als stressvol ervaren, methodes waarbij men bijvoorbeeld gebruik maakt van pijnprikkels, zijn om deze reden daarom ook veel minder effectief dan positieve hondentraining.


Meer relevante artikelen:

Stress bij honden

Angst, stress... AGRESSIE

Waarom positieve hondentraining beter is


Tekst: Martin Reuvekamp

Beheerder: Honden Kennis Centrum


Deze onafhankelijke website kan niet bestaan zonder financiële steun van bezoekers!

Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je kunt een bedrag missen, dan wordt een financiële bijdrage erg op prijs gesteld.
Klink op één van de onderstaande banners om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

Of

  OVERSCHRIJVING: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Een website maken en beheren kost veel tijd en geld. Het Honden Kennis Centrum is volledig afhankelijk van giften van websitebezoekers. Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrag.

IK DOE EEN GIFT
Ik geef later >