Effecten pijn

HondenKennisCentrum.nl


De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

DEEL DIT ARTIKEL OP:

De effecten van pijn op het gedrag een de psyche van de hond

Volg Honden Kennis Centrum

Pijn wordt verwerkt in de hersenen van zoogdieren in een hersengebied dat amygdala wordt genoemd. Dit deel van de hersenen regelt ook de agressie. Pijn en agressie liggen hier dicht bij elkaar en daarom beïnvloeden zij elkaar. Dit heeft een evolutionaire reden. Wanneer zoogdieren pijn voelen, bijvoorbeeld veroorzaakt door de aanval van een ander, dan zorgen de hersenen ervoor dat de dieren zichzelf razendsnel kunnen verdedigen. Dit gebeurt dan meestal met de nodige agressiviteit. Als je een hond pijn doet, activeert deze stimulus alle beschermende mechanismen van de hond, inclusief de bereidheid om agressief gedrag en zelfbehoud te vertonen. Op de stimulus 'pijn' volgt dus de motivatie voor zelfbehoud, dat zich meestal openbaart in agressie. Als een persoon deze impuls nu onderdrukt door nog meer pijn en onderdrukking, kan dit leiden tot frustratie, omdat het instinct voor de stimulus niet kan worden volbracht. De opgekropte frustraties zorgen weer voor stressopbouw, dit alles tezamen kunnen dan leiden tot agressie, die ook plotseling ontlaadt. "Hij heeft uit het niets gebeten," zijn de woorden die je hondeneigenaren vaak hoort zeggen. Als je verder navraag doet, hoor je vaak dat men bij zo'n "plotselinge bijter" eerder ongewenst gedrag met pijnprikkels probeerde te onderdrukken.


Door trainingshulpmiddelen bij honden te gebruiken die pijn veroorzaken, zoals prikhalsbanden, stroombanden en slipkettingen en dergelijke, kan men snel "successen" boeken omdat het gedrag van de hond wordt onderdrukt en het "werkt" uit angst voor de negatieve gevolgen. Maar de gevolgen van deze hulpmiddelen zijn dat de hond zijn frustratie opkropt. De pijn en het ontstaan van agressie dat in hetzelfde hersengebied verwerkt wordt, kunnen een hond in een tijdbom veranderen dat explodeert met ongecontroleerde agressie.

Het gebruik van pijnlijke hulpmiddelen zoals prikhalsbanden of overeenkomstige methoden werken vaak op het moment dat men ze gebruikt. Men ziet direct resultaat en dat is ook de reden dat sommige hondentrainers deze quick-fix methode gebruiken. Maar wat honden op dat moment laten zien, is vermijdingsgedrag uit angst voor verdere pijn. Leren en vooral vrijwillig leren ziet er anders uit.
Het gebruik van pijnlijke hulpmiddelen of andere pijnlijke trainingsmethodes is niet alleen immoreel, er bestaat ook een reëel gevaar dat de hond agressief gedrag gaat vertonen naar anderen en de hond dus een gevaar voor zijn omgeving kan worden.


Pijnlijke trainingsmethodes zijn ook erg stressvol voor honden. Wanneer het stressniveau van een hond te ver gestegen is, kan zich dat uitten in agressie. Het duurt lang dat na een stressvolle situatie de stresshormonen uit het lichaam verdwenen zijn. Vele kleine stressvolle situaties binnen een bepaalde tijd zorgen ervoor dat stresshormonen zich opstapelen in het lichaam, zodat een hond zelfs na een situatie dat vrijwel niets voorstelt plotseling agressief gedrag kunnen gaan vertonen, ‘de laatste druppel die de emmer doet overlopen’. Meer hierover kun je lezen in het artikel: Angst, stress… AGRESSIE


Onder aan deze pagina staat een animatiefilmpje over de 'stress-emmer'


Meer weten:


Geschreven door: Martin Reuvekamp

Beheerder: Honden Kennis Centrum

Deze onafhankelijke website kan niet bestaan zonder financiële steun van bezoekers!

Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je kunt een bedrag missen, dan wordt een financiële bijdrage erg op prijs gesteld.
Klink op één van de onderstaande banners om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

Of

  OVERSCHRIJVING: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Een website maken en beheren kost veel tijd en geld. Het Honden Kennis Centrum is volledig afhankelijk van giften van websitebezoekers. Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrag.

IK DOE EEN GIFT
Ik geef later >