Zoek_de_verschillen
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

1 Hondenras, 2 rasverenigingen.

Een voorbeeld van hoe het niet moet en hoe het wel moet.

De Saarlooswolfhond is een relatief jong ras, vanaf 1975 werd deze hond officieel erkend als een Nederlands ras. Tegelijkertijd werd de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden (NVSWH) opgericht. Na enige jaren maakten veel leden van deze rasvereniging zich zorgen over de gezondheid van het ras vanwege de inteelt die door het verkeerde fokbeleid was ontstaan. Zij dienden een plan in waarin het fokbeleid verantwoord moest worden en wilden dat de inteelt door deskundigen werd onderzocht. Dit bleek onbespreekbaar en deze leden zijn vervolgens uit de vereniging gezet. Daarom werd in 2006 een nieuwe rasvereniging de Algemene Vereniging Voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden (AVLS) opgericht.


Op de website van de nieuwe hondenrasvereniging de AVLS staat het volgende: “De Saarlooswolfhond voor de toekomst behouden, dát is het belangrijkste doel van de AVLS.  De generaties na ons moeten immers ook kunnen genieten van dit prachtige ras.  De natuur leert ons dat het gaat om genenvariatie en niet om het produceren van showkampioenen die er allemaal hetzelfde uitzien. Daarom fokken we liever gezonde en vitale honden.”


Tussen deze 2 rasverenigingen is er een behoorlijk mentaliteitsverschil als het over fokken van gezonde honden gaat.


Bij de Saarlooswolfhond zijn tot op heden 5 afwijkingen bekend die binnen dit ras veel voorkomen, namelijk: Degeneratieve Myelopathie, Dwerggroei, Oogafwijkingen, Heup Dysplasie en Epilepsie.

Al deze 5 gezondheidsproblemen staan op de website van de nieuwe rasvereniging van de AVLS en worden daar uitgebreid beschreven (voor elke afwijking een volle pagina). Daar begint het grote verschil in mentaliteit al vergeleken met de oude rasvereniging de NVSWH, want daar bestaat de pagina over gezondheid slechts uit 8 zinnen, waarin wordt geschreven dat de Saarlooswolfhond een relatief gezond ras is en dat het verplicht is dat de honden bij de fok een HD en oogonderzoek ondergaan. Over de andere gezondheidsproblemen wordt gezwegen. Vervolgens staat onder aan de site een banner (die niet werkt) van een campagne van de Raad van Beheer die puppykopers ervan moet overtuigen dat een hond uit een goed nest een stamboomhond is.

Eigenlijk is dit precies wat de meeste hondenfokkers en rasverenigingen doen, erop duiden dat hun rashonden gezondheidstesten ondergaan, maar de andere gezondheidsproblemen bij het ras verzwijgen. In werkelijkheid nemen zij niet alle mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om gezonde pups te fokken.


Doordat rashondenfokkers altijd uitsluitend op het uiterlijk gefokt hebben en alleen met de ‘mooiste’ honden verder gingen fokken, zodat de rest uitgesloten werd van de fok, is er een kleine genenpool en inteelt ontstaan. Een te kleine genenpool en inteelt zijn de veroorzakers van erfelijke aandoeningen en ziektes. De enige manier om dit probleem goed op te lossen is outcross, d.w.z. honden buiten het ras erbij infokken, nieuw bloed toevoegen. Wanneer men de homepage van de oude rasvereniging opent, is het eerste wat men ziet staan dat het van het grootste belang is dat de honden gezond, raszuiver en rastypisch blijven. Heel mooi geschreven dat men vindt dat het van het van grootste belang is dat het ras gezond moet blijven, maar zolang men vast blijft houden aan raszuiverheid in de toch al te kleine genenpool wordt dit doel niet bereikt. De enige maatregel die de oude vereniging NVSWH neemt zijn gezondheidstesten bij slechts 2 soorten gebreken, dit betekent dat honden waarbij deze gebreken geconstateerd worden uitgesloten worden voor de fok, deze bijkomstigheid zorgt er weer voor dat de genenpool nog kleiner wordt, tel je daarbij op dat ook veel honden die niet aan de uiterlijke kenmerken van de rasstandaard voldoen ook nog eens uitgesloten worden voor de fok, dan kun je wel nagaan wat de gevolgen zijn; de genenpool wordt steeds kleiner en de erfelijke problemen groter. Helaas is dit het beleid dat veel rasverenigingen hebben. Het alsmaar roepen dat er op gezondheid wordt getest is een wassen neus als het om gezondheidsverbetering gaat.

TEKST GAAT VERDER ONDER DE AFBEELDING

Zoek de verschillen bij deze rashonden

Het beleid van de nieuwe rasvereniging (AVLS) is om het ras weer gezond te krijgen. Hun doel is meer genenvariatie in het ras te brengen en niet om showkampioenen te fokken die er allemaal hetzelfde uitzien. Dit doen zij door middel van outcross, andere rassen of look-a-likes worden met Saarlooswolfhonden gekruist, daarna wordt er weer gefokt richting de rastandaard.

Deze rasvereniging is een voorbeeld voor andere rasverenigingen, want alleen op deze manier kan men weer een gezond ras verkrijgen. Gezondheidstesten zijn een middel, want uiteraard mogen geen slechte genen doorgegeven worden aan het nageslacht, maar het is niet dè oplossing zoals rashondenfokkers ons doen geloven. Want hiermee sluit men nog meer honden uit voor de fok, waardoor de genenpool nog kleiner wordt. Wil men het ras weer gezond maken, dan ontkomt men niet aan outcross.


Aanbevolen artikelen:

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >