verantwoordelijkheid

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

 Sint 2020 Sint 2020
Honden kennis centrum


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Eigenaren zijn verantwoordelijk voor wat hun hond doet, maar zij moeten wel de juiste kennis aangedragen krijgen

Eigenaren zijn altijd aansprakelijk voor wat hun honden aanrichten, net zoals ouders aansprakelijk zijn voor de daden van hun minderjarige kinderen, dat staat buiten kijf. Niet alle hondenbezitters gaan even goed om met hun honden, sommige eigenaren gedragen zich gewoonweg onverantwoordelijk en lappen alle adviezen en regels aan hun laars. Over deze groep hondenbezitters wil ik het nu niet hebben, deze mensen zouden gewoonweg geen honden mogen hebben.


Een grote groep hondenbezitters wil het beste voor hun honden, zij willen ook de verantwoordelijkheid nemen, zij doen hun best om hun honden goed op te voeden, toch gaat het met honden van deze mensen ook wel regelmatig mis. Dat het mis gaat kan verschillende oorzaken hebben, maar vaak moet de oorzaak gezocht worden in de verkeerde informatie die deze mensen hebben gekregen.


Uit diverse onderzoeken blijkt dat de manier van opvoeden/trainen het meeste invloed heeft op de mate van agressie bij honden. Oude, op straf gebaseerde methoden, lokken juist agressief gedrag uit, dit in tegenstelling tot moderne beloningsgerichte methodes, deze kunnen veel agressie voorkomen en ook oplossen.


In tegenstelling tot Duitsland is het hier nog steeds zo dat iedereen zich hondenprofessional mag noemen. Zonder ooit een opleiding te hebben gevolgd noemen veel mensen zich hondentrainer, hondenpsycholoog, gedragstherapeut en noem maar op. Veel van deze hondenprofessionals zijn totaal niet kundig, maar doen zich wel zo voor. Hun (achterhaalde) adviezen kunnen ronduit schadelijk zijn voor honden. Zolang iedereen zich hondenprofessional kan noemen zonder daarvoor ooit een beroepsopleiding te hebben gevolgd, is het voor de doorsnee hondenbezitter niet makkelijk om de juiste informatie van de slechte informatie te scheiden. Het is vanzelfsprekend dat hondeneigenaren er van uitgaan dat zij de juiste informatie krijgen van de mensen die zich hondenprofessional noemen.


Ook de media is schuldig aan het geven van onjuiste informatie over opvoeding. De media controleert niet op de deskundigheid van de trainers, maar heeft meer oog voor hoe de trainer zich presenteert in het belang van de kijkcijfers. Sensationele shows trekken veel meer publiek dan programma’s waar men op een rustige, doordachte manier laat zien hoe men honden moet (her)opvoeden. De achterhaalde methodes die in sensationele shows worden getoond lossen in werkelijkheid geen probleemgedrag op, maar veroorzaken veel psychische schade aan de honden, die uiteindelijk leiden tot meer (angst)agressief gedrag. Helaas heeft de doorsnee hondenbezitter dat niet door.


Nog nooit zijn er zoveel onderzoeken gedaan naar hondengedrag als in de laatste decennia, waardoor de kennis over honden enorm is toegenomen, zodat het mogelijk is om honden nog beter en zonder noemenswaardige gedragsproblemen op te voeden. Maar helaas zijn er veel hondenprofessionals die deze kennis in de wind slaan. Het zal de taak van de overheid moeten zijn dat zij er op toezien dat hondenopleidingen kwalitatief op niveau zijn, dat deze voldoen aan de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten. Het zal niet zo mogen zijn dat iedereen zich zomaar hondenprofessional mag noemen.


Wanneer alleen maar goedopgeleide hondenprofessionals les mogen geven, dan is het raadzaam alle hondenbezitters te verplichten op cursus te gaan. Op dit moment heeft een verplichte hondencursus weinig zin, het zal juist averechts kunnen werken, want door verouderde achterhaalde informatie die veel onopgeleide hondentrainers geven, kunnen veel honden juist agressie gaan vertonen. Maar wanneer hondenbezitters wel worden voorzien van de juiste kennis en niet worden blootgesteld aan foute informatie, wordt de kans op ernstige incidenten al een stuk kleiner. Dit zorgt niet alleen voor meer veiligheid, maar ook voor gelukkiger honden en eigenaren.


Hondenbezitters zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun honden, maar ook de beroepsgroep van hondenprofessionals moeten de verantwoordelijkheid nemen door er zorg voor te dragen dat zij kwalitatief goede opleidingen en cursussen geven. De overheid hoort daar op toe te zien, net zoals zij nu het reguliere onderwijs controleren.

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

DierDier

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >