Positief_trainen_honden

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

 Sint 2020 Sint 2020
Honden kennis centrum


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Positieve hondentraining is veel meer dan alleen ongewenst gedrag negeren

Ben ik voor positieve hondentraining? Absoluut! Ik doe dit al zo’n 20 jaar op deze manier omdat het werkt en goed is voor het welzijn van honden.

Zijn hondentrainers of gedragstherapeuten die op een positieve manier werken vanzelfsprekend goede hondentrainers/-gedragstherapeuten? NEE, dat zij op een positieve manier trainen, wil dat nog niet zeggen dat zij ook daadwerkelijk kennis en inzicht hebben van hondengedrag. Dit zal ik toelichten.


Hondenprofessionals die pijnprikkels of dwang denken te moeten gebruiken zijn zeker niet deskundig, dat staat als een paal boven water, maar dat wil niet zeggen dat alle hondenprofessionals die op een positieve manier trainen per definitie wel goed  zijn. Ik kan je vertellen dat het bij hondenprofessionals die op een positieve manier (zeggen te) trainen ook aan deskundigheid kan ontbreken en zelfs veel extra onnodige stress bij honden kunnen veroorzaken.


Nog veel te vaak hoor ik dat men het gedrag van de hond kan sturen door gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag te negeren. En daar houdt de kennis van veel positieve hondentrainers mee op. Als het zo simpel was, dan zouden deskundige hondentrainers of -gedragstherapeuten overbodig zijn.

Ik zal een veelvoorkomende situatie beschrijven waar het slechts belonen en negeren niet werkt. Ik zou vele situaties kunnen noemen waarbij het niet werkt, maar ik beperk me hier bij één voorbeeld:


Stel, je hebt een rottweiler van bijna 50 kilo aan de lijn en je bent zelf een tengere vrouw. Dan kun je weinig met het advies dat je je hond moet negeren wanneer die uitvalt naar andere honden, de kans is dan dat de chihuahua van de buurvrouw dan al het het loodje heeft gelegd. Uitvallende honden van 50 kilo (kleinere honden trouwens ook) zijn gewoon niet te negeren.

Een ander advies dat ook vaak gegeven wordt is dat je je uitvallende hond moet afleiden met iets lekkers. Ik kan je verzekeren dat dit in deze situatie niet werkt, al hou je je hond een biefstuk voor de neus, hij zal er totaal geen interesse in hebben.

Wanneer een hond uitvalt naar een andere hond, dan heeft hij zich maar op één ding gefixeerd en dat is die andere hond, voor de rest is hij van de buitenwereld afgesloten. Op dat moment heeft hij maar één doel, hij moet namelijk die andere hond, die hij als een bedreiging ziet, van zich wegjagen. Dit doet hij onbewust, in een reflex, als gevolg van de vele stresshormonen die op dat moment door zijn lichaam gieren. Stresshormonen zorgen ervoor dat hij bij gevaar adequaat op kan treden. Misschien klinkt het voor veel mensen vreemd in de oren, maar dit is een overlevingsmechanisme. Dit onbewuste, reflexmatige gedrag is op dat moment niet bij te sturen, ook niet door aan de lijn te gaan rukken.


Aan het advies om dit gedrag te negeren en de hond af te leiden met iets lekkers, heeft de eigenaar niets. De stress zorgt ervoor dat hij overal blind voor is, hij krijgt niets mee van wat jij doet.


Met het advies om het gedrag te negeren of de hond proberen af te leiden is het ook geen wonder dat veel hondeneigenaren denken dat positieve hondentraining niet werkt en daarom overgaan tot het gebruik slipkettingen, stroombanden of prikbanden, zich er niet van bewust dat daarmee het stressniveau bij de hond veel hoger wordt en daarmee de kans op agressie toeneemt, ook voor in de toekomst.


Toch kan uitval gedrag door middel van positieve hondentraining verholpen worden, maar daar is wel kennis en inzicht van hondengedrag voor nodig, en daar ontbreekt het nog al eens aan bij veel onopgeleide ‘hondenprofessionals’.

Wanneer een hond telkens naar andere honden uitvalt, kan dat verholpen worden door methodes die gebaseerd zijn op de therapieën systematische desensitisatie en counter conditionering, EMRA-methode en de BAT-methode zijn daar voorbeelden van (in de boeken onder aan deze site kun je hier over lezen). Het zijn geen snelle oplossingen, maar het werkt beter dan alle andere oplossingen, is een duurzame oplossing en heeft zeker geen negatieve neveneffecten op de hond.


Wanneer je hond gedragsproblemen vertoont en je zoekt professionele hulp, laat je dan niet verleiden door mooie praatjes of gelikte filmpjes, die alleen maar goede resultaten laten zien tijdens een consult, maar niet laten zien of het probleem wel voor altijd is opgelost. Veel mensen noemen zich hondentrainer, hondencoach of iets dergelijks, maar de hondeneigenaar moet zich er van bewust zijn dat dit niet allemaal deskundigen zijn. Controleer dan ook altijd of zij ook werkelijk kennis van hondengedrag hebben door te checken of zij de juiste opleidingen en bijscholingen hebben gehad.

Hierbij wil ik ook nog even aan toevoegen dat een (gediplomeerde) hondentrainer niet vanzelfsprekend een kynologisch gedragstherapeut is. Een kynologisch gedragstherapeut is er voor opgeleid om probleemgedrag te verhelpen, een hondentrainer niet altijd.


Aanbevolen artikelen:

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

DierDier

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >