ondeskundige_hondentrainers
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Deskundige of ondeskundige hondenprofessionals

Stel, je werkt zelf met de modernste versie van Windows en kunt daar goed mee overweg en je bent met iemand aan het discussiëren die nog steeds met Windows 95 werkt (als dat nog mogelijk zou zijn). Wat denk je? Zou je veel nieuws over computeren van deze persoon kunnen leren? Waarschijnlijk is het antwoord ‘nee’. Maar toch zegt deze persoon dat hij veel computerkennis heeft. Hij heeft immers al ruim 20 jaar ervaring. En jij werkt nog niet zo lang met computers, zoals hij denigrerend beweert.


In de hondenwereld is het vaak niet anders, je hoort en leest hondentrainers over zichzelf pochen dat zij ontzettend veel ervaring hebben, terwijl ze nog methodes hanteren van decennia terug. Regelmatig krijg ik te horen dat men met elkaar in gesprek moet gaan omdat men van elkaar zou kunnen leren. Mij wordt regelmatig verweten dat ik niet open sta voor meningen van anderen, dit is dan naar aanleiding van meningen van mensen die achterhaalde en dieronvriendelijke methodes gebruiken. Toch een beetje vreemd dat men mij hiervan beschuldigt, want als ik niet open zou staan voor andere meningen dan had ik vandaag de dag, net als vroeger, nog steeds aan slipkettingen lopen te rukken. En dat doe ik al bijna 2 decennia niet meer.


Waarom ik dat niet meer doe: Ik heb mijn methodes in de loop van de jaren bijgesteld, omdat ik van anderen heb geleerd dat er betere en diervriendelijk methodes bestaan, dit omdat ik daar voor open stond. Uit ervaring heb ik geleerd dat positieve hondentraining bij onder andere het oplossen van gedragsproblemen een langdurig effect heeft en het niet nodig is, zoals bij de verouderde aversietrainingen, de hond voor altijd onder druk te zetten om te voorkomen dat hij ongeoorloofd gedrag gaat vertonen. Mijn ervaringen hebben mij dus geleerd dat moderne trainingsmethoden niet alleen diervriendelijker zijn, en dus het welzijn van honden enorm verbetert, maar ook veel beter en langduriger werken. Deze ervaringen zou ik niet hebben opgedaan als ik niet naar anderen had geluisterd.


Dan is het best raar dat mensen die mij ervan beschuldigen dat ik niet open zou staan voor andere meningen, zelf vaak achterhaalde en dieronvriendelijke methodes te gebruiken. Deze mensen hebben decennia lang hun eigen manier van werken niet veranderd, zij hebben dus al die tijd niet open gestaan voor wat anderen zeiden, zij vernieuwden nooit, maar bleven bij hun eigen, oude, voor hun vertrouwde methode.


Regelmatig discussieer ik met andere hondenprofessionals en deel ervaringen uit. Ik sta open voor wat anderen te vertellen hebben, er valt nog heel veel van elkaar te leren, ook voor mij. En daarnaast komt ook de wetenschap regelmatig tot nieuwe inzichten, de laatste decennia zijn veel meer onderzoeken naar hondengedrag gedaan dan ooit tevoren. Open staan voor wat anderen te vertellen hebben is nodig wanneer men zich wil ontwikkelen, maar dat doe je niet door te luisteren naar mensen die methodes gebruiken die aantoonbaar achterhaald zijn. Hiervan leert men niet veel, hooguit leert men hoe het beslist niet moet. Hondentrainers die alsmaar hoog van de daken schreeuwen dat ze een enorme ervaring met honden hebben, maar al jaren op dezelfde voet zijn blijven doormodderen, werpen een smet op de beroepsgroep van hondenprofessionals. Je kunt jezelf niet ontwikkelen door naar achterhaalde meningen te luisteren. Ontwikkelen is vernieuwen. Stilstand is achterstand. Daar help je de honden en hun eigenaren niet mee.

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >