Kentering trainingsmethoden
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Kentering in de hondentraining

Artikel geplaatst op 14 augustus 2020


Zo'n 20 jaar geleden waren alle training- en opvoedmethodes bij honden gebaseerd op de dominantie theorie. Men ging er van uit dat het gedrag van honden te vergelijken was met die van wolven, dit omdat honden van de wolven afstammen. De aanname was dat er in een wolven- of hondenroedel roedelleider is die de roedel overheerst. De alfa zou zijn leiderspositie met veel agressie en geweld verdedigen. Vrijwel iedereen geloofde in die tijd deze theorie en paste dit ook toe in de opvoeding en training van honden.
De roedelleider zou te herkennen zijn aan zijn hoge houding. Aan de houding van de hond zou goed te zien zijn of hij dominant of juist onderdanig is.
Ik had daar vaak wel moeite mee. Want een hond die agressie toonde zou hoger in rang proberen te komen en zou volgens deze theorie dominant zijn. Maar wat ik veel zag was dat een agressieve hond juist heel vaak een onderdanige houding aannam. Om eerlijk te zijn geloofde ik in die tijd ook in de dominantie theorie, maar had altijd moeite om aan de honden te zien welke er dominant of onderdanig zijn.
In die tijd waren er al veel hondenscholen begonnen beloningsgerichte, diervriendelijke trainingsmethoden. Dit werd positieve hondentraining genoemd, maar ook deze trainingen waren toen nog gebaseerd op de dominantietheorie. Maar deze pioniers zorgden wel voor een beter welzijn voor honden tijdens en na de hondentrainingen.


Totdat ik in 2004 op een Duitse website een artikel las van een Duitse hondentrainster (haar naam is mij ontschoten) die de dominantie theorie in twijfel trok en in haar verhaal een wolvenonderzoek van dr. David Mech aanhaalde. Ik vond deze (nieuwe) theorie/ondervindingen wel interessant en ben daar verder onderzoek naar gaan doen. Ik heb heel internet afgespeurd naar wat ik hierover kon vinden. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat er van deze hele dominantie theorie totaal niets klopte, zowel bij honden als bij wolven. Vervolgens heb ik hierover een artikel geschreven en onder de titel 'De dominantietheorie onder de loep genomen' op mijn website geplaatst die toen nog niet zo veel bezoekers had. Op internet heb ik in die tijd nog geen ander Nederlandstalig artikel kunnen vinden die over dit onderwerp schreef, dus ik vermoed dat ik de eerste ben geweest in Nederland die hier iets over heeft geschreven. Op mijn artikel kreeg ik veel reacties, voornamelijk van hondenprofessionals, de reacties waren stuk voor stuk negatief. Kort samengevat kwamen deze reacties er op neer dat ik onzin schreef en knettergek was. Ik bleef er van overtuigd dat de dominantietheorie niet klopte en heb daarom het artikel gewoon laten staan (eigenwijs zoals ik was). Ook jaren na plaatsing kreeg ik nog regelmatig kritiek, die vaak niet mals was.


Uiteindelijk verscheen 10 jaar nadat ik mijn artikel had geschreven er op Youtube een video waarin bekende hondenprofessionals (waaronder Martin Gaus) vertelden dat zij geen roedeleider meer wilden zijn. Langzamerhand waren er steeds meer hondenprofessionals er achter gekomen dat er betere opvoedmethodes bestaan dan die gebaseerd zijn op de aloude domantiemethode. Ook de wetenschap stond niet stil, steeds meer onderzoeken wezen uit dat het trainen en opvoeden volgens de dominantietheorie niet alleen het welzijn van de honden schaden, maar ook zorgde voor meer agressie en bijtincidenten. En dat terwijl de dominantietrainingen juist bedoeld waren om bijtincidenten te voorkomen.

Niet meer trainen en opvoeden volgens de dominantietheorie is dus een enorme vooruitgang te noemen.


De meeste hondenprofessionals gebruiken tegenwoordig geen methodes meer die gebaseerd zijn op deze achterhaalde dominantie theorie, maar helaas zijn er nog steeds teveel hondenprofessionals die dat wel doen. En ook veel hondenbezitters geloven nog in deze mythe. Daarom is het nog steeds noodzakelijk dit onderwerp onder de aandacht te brengen.
Het artikel over de dominantietheorie dat ik in 2004 schreef staat nog steeds hier op deze website en wordt nog veel gelezen. In de loop der jaren zijn er kleine aanpassingen in het artikel aangebracht, maar in grote lijnen is het nog zoals ik het 16 jaar geleden geschreven heb.


Aanbevolen artikelen:

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >