malafide_puppyhandelaren
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Pas op voor malafide puppyhandelaren!

In 2005 was ik vrijwilliger in een dierenasiel waar ik later enkele jaren fulltime heb gewerkt. Ik kan me nog herinneren dat er op een dag 16 puppy’s werden binnengebracht, deze waren in beslag genomen bij een illegale handelaar uit Noord-Brabant. De dieren waren slecht verzorgd en erg zwak. Ondanks onze goede zorgen en de medische zorg van de dierenarts stierven dag na dag pups. Uiteindelijk overleefden er maar 4, deze hebben uiteindelijk een goed huis gekregen.


De illegale puppyhandel tiert vandaag de dag nog welig, vooral in Brabant. In al die jaren is er dus niet veel veranderd, misschien is het zelfs wel erger geworden. Na meldingen bij de dierenpolitie worden er jaarlijks nog vele honden in beslag genomen, dit is nog maar het topje van de ijsberg. Niet alleen in Brabant bedrijft men deze verschrikkelijke handel. Dagelijks worden vele pups met tientallen tegelijk opgepropt in auto’s vanuit de puppyfabrieken in Oost-Europa naar Nederland en België vervoerd. In deze puppyfabrieken leven de moederhonden en pups onder erbarmelijke omstandigheden. Deze pups zijn meestal veel te vroeg bij hun moeder weggehaald, dit zorgt vaak voor gedragsproblemen op latere leeftijd. De puppy’s worden met valse papieren verkocht en blijken vaak niet te zijn ingeënt, vele pups verkeren in zeer slechte gezondheid. Deze handelaren zijn meedogenloos, ze hebben maar 1 doel en dat is veel geld verdienen, dat dit veel dierenleed als gevolg heeft maakt deze handelaren niets uit. Er zijn geen exacte cijfers van om hoeveel puppy’s het slachtoffer van malafide hondenhandelaren zijn, maar het gaat in Nederland en België zeker om 10-duizenden pups per jaar.


Ondanks dat er al vele jaren door verschillende dierenbeschermingsorganisaties is gewaarschuwd, tiert deze malafide puppyhandel nog volop, toch probeer ik hier nog een keer hiervoor te waarschuwen. Bedenk dat niet alleen de honden slachtoffer zijn van deze gruwelijke verkooppraktijken, ook de kopers zijn slachtoffer, zij worden opgescheept met pups die uiteindelijk doodziek worden, met hoge dierenartsrekeningen als gevolg en vaak met het eindresultaat dat de hond, waar men zich al zo aan gehecht heeft, het niet overleeft.


Kijk dus goed uit waar u een pup aanschaft, de gulden regel is: Koop NOOIT een pup bij een handelaar of fokker waar de moederhond niet aanwezig is! laat je zeker niet misleiden door prachtige verhalen van de verkoper, trap vooral niet in zijn leugens om de afwezigheid van de moederteef te verklaren. Denk je te maken te hebben met zo’n malafide handelaar, koopt dan ook niet een pup uit medelijden omdat je deze hond een goed leven wilt bieden. Want op deze manier houdt je dierenleed in stand, voor elke pup die er verkocht wordt komt er gewoon weer een nieuwe in de plaats. Beter is het om deze misdaad te melden bij de politie of de dierenbescherming. Deze kunnen deze pups in beslag nemen en zorgen uiteindelijk dat de dieren goed terecht komen.


Om helemaal zeker te zijn dat je geen hond koopt bij een malafide handelaar, kun je het beste eens in een asiel gaan kijken, daar wachten nog teveel honden op een nieuwe eigenaar. Uit eigen ervaring weet ik dat je ontzettend veel plezier kunt hebben aan een asielhond, zelf heb ik ruim 14 jaar genoten van het gezelschap van mijn asielhond.

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >