malafide_puppyhandelaren

HondenKennisCentrum.nl


De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Pas op voor malafide puppyhandelaren!

Volg Honden Kennis Centrum

In 2005 was ik vrijwilliger in een dierenasiel waar ik later enkele jaren fulltime heb gewerkt. Ik kan me nog herinneren dat er op een dag 16 puppy’s werden binnengebracht, deze waren in beslag genomen bij een illegale handelaar uit Noord-Brabant. De dieren waren slecht verzorgd en erg zwak. Ondanks onze goede zorgen en de medische zorg van de dierenarts stierven dag na dag pups. Uiteindelijk overleefden er maar 4, deze hebben uiteindelijk een goed huis gekregen.


De illegale puppyhandel tiert vandaag de dag nog welig, vooral in Brabant. In al die jaren is er dus niet veel veranderd, misschien is het zelfs wel erger geworden. Na meldingen bij de dierenpolitie worden er jaarlijks nog vele honden in beslag genomen, dit is nog maar het topje van de ijsberg. Niet alleen in Brabant bedrijft men deze verschrikkelijke handel. Dagelijks worden vele pups met tientallen tegelijk opgepropt in auto’s vanuit de puppyfabrieken in Oost-Europa naar Nederland en België vervoerd. In deze puppyfabrieken leven de moederhonden en pups onder erbarmelijke omstandigheden. Deze pups zijn meestal veel te vroeg bij hun moeder weggehaald, dit zorgt vaak voor gedragsproblemen op latere leeftijd. De puppy’s worden met valse papieren verkocht en blijken vaak niet te zijn ingeënt, vele pups verkeren in zeer slechte gezondheid. Deze handelaren zijn meedogenloos, ze hebben maar 1 doel en dat is veel geld verdienen, dat dit veel dierenleed als gevolg heeft maakt deze handelaren niets uit. Er zijn geen exacte cijfers van om hoeveel puppy’s het slachtoffer van malafide hondenhandelaren zijn, maar het gaat in Nederland en België zeker om 10-duizenden pups per jaar.


Ondanks dat er al vele jaren door verschillende dierenbeschermingsorganisaties is gewaarschuwd, tiert deze malafide puppyhandel nog volop, toch probeer ik hier nog een keer hiervoor te waarschuwen. Bedenk dat niet alleen de honden slachtoffer zijn van deze gruwelijke verkooppraktijken, ook de kopers zijn slachtoffer, zij worden opgescheept met pups die uiteindelijk doodziek worden, met hoge dierenartsrekeningen als gevolg en vaak met het eindresultaat dat de hond, waar men zich al zo aan gehecht heeft, het niet overleeft.


Kijk dus goed uit waar u een pup aanschaft, de gulden regel is: Koop NOOIT een pup bij een handelaar of fokker waar de moederhond niet aanwezig is! laat je zeker niet misleiden door prachtige verhalen van de verkoper, trap vooral niet in zijn leugens om de afwezigheid van de moederteef te verklaren. Denk je te maken te hebben met zo’n malafide handelaar, koopt dan ook niet een pup uit medelijden omdat je deze hond een goed leven wilt bieden. Want op deze manier houdt je dierenleed in stand, voor elke pup die er verkocht wordt komt er gewoon weer een nieuwe in de plaats. Beter is het om deze misdaad te melden bij de politie of de dierenbescherming. Deze kunnen deze pups in beslag nemen en zorgen uiteindelijk dat de dieren goed terecht komen.


Om helemaal zeker te zijn dat je geen hond koopt bij een malafide handelaar, kun je het beste eens in een asiel gaan kijken, daar wachten nog teveel honden op een nieuwe eigenaar. Uit eigen ervaring weet ik dat je ontzettend veel plezier kunt hebben aan een asielhond, zelf geniet ik aL ruim 13 jaar van het gezelschap van mijn asielhond.


Tekst: Martin Reuvekamp

Beheerder: Honden Kennis Centrum


Aanbevolen artikelen:


Deze onafhankelijke website kan niet bestaan zonder financiële steun van bezoekers!

Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je kunt een bedrag missen, dan wordt een financiële bijdrage erg op prijs gesteld.
Klink op één van de onderstaande banners om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

Of

  OVERSCHRIJVING: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Een website maken en beheren kost veel tijd en geld. Het Honden Kennis Centrum is volledig afhankelijk van giften van websitebezoekers. Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrag.

IK DOE EEN GIFT
Ik geef later >