Broodfokkers Woerden
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Broodfokkers in Woerden? "Wir haben es nicht gewusst"

Start: 15 september 2018

In de jaren 2015, 2016 en 2017 heeft de Raad van Beheer meer dan 300 stambomen afgegeven voor pups die bij “Van de vliegende kiep’ en ‘Wie anders’ zijn gefokt. Naast rashonden fokten deze vrouwen ook nog vele pups zonder stamboom. Gezien de grote  hoeveelheden nesten die daar gefokt werden was hier overduidelijk sprake van broodfok.

In 2016 kreeg 1 van deze dames van de Raad van Beheer de ‘Gouden Erespeld’ overhandigd vanwege haar verdiensten in de kynologie. De Raad van Beheer zou niet op de hoogte zijn geweest van de barre omstandigheden daar, ‘wir haben es nicht gewusst’.


Veel honden die afskomstig zijn van deze fokkers zijn extreem angstig. Dit komt doordat deze honden als pup (bij de fokkers) niet of slecht gesocialiseerd zijn. Meer hierover kun je lezen in het arikel: 'Een goede start' .


Wat de Raad van Beheer zelf allemaal beweert te toen voor honden:

Op de website van deze organisatie staat een artikel over het plan van aanpak fairfok, hierin staat letterlijk: ‘Het projectplan richt zich niet uitsluitend op rashonden, maar ook op niet-rashonden.’

Hiermee kan de Raad van Beheer er zich dus niet achter verschuilen dat zij alleen maar over stamboompups gaan. Bovendien wanneer bij een kennel zoveel honden aanwezig zijn als hier, dan is het onmogelijk om de pups goed te socialiseren, met zoveel honden kan ook niet aan de pups met stamboom voldoende tijd besteed worden. De fokker is wettelijk verplicht de pups te socialiseren!


In het plan fairfok uit 2014 van de Raad van Beheer zelf staat letterlijk:


‘Uitgangspunt voor alle betrokkenen is dat gezondheid, gedrag en welzijn belangrijker worden gevonden dan uiterlijk.’


Ook staat er in ditzelfde plan te lezen:


‘Wie op termijn een hond koopt met stamboom, kan er zeker van zijn dat de desbetreffende fokker er, samen met de rasvereniging en de Raad van Beheer, alles aan heeft gedaan een gezonde en sociale hond te fokken. Faifok is dan niet een keurmerk in de strikte zin van het woord, maar een wijze van fokken die eerlijk en duurzaam is en waarbij gezondheid en welzijn van reu, teef en puppies leidend zijn’.


Hier suggereert de Raad van Beheer dus dat zij er alles aan doen om gezonde en sociale honden te fokken en ook zorg dragen voor het welzijn van honden. Dat is iets wat je in veel publicaties van de Raad van Beheer terugleest.  Op de World Dog Show 2018 dat dit jaar in augustus in Amsterdam werd gehouden stond de Raad van Beheer nog met een stand over ‘Fairfok’, om het publiek te laten weten hoe goed zij er voor proberen te zorgen dat honden gezond, sociaal en diervriendelijk gefokt worden.


Wanneer je alle publicaties van de Raad van Beheer leest dan mogen de puppykopers er dan ook van uit gaan dat de Raad van Beheer enig toezicht houdt dat hun stamboomhond fokkers zich hier aan houden, want anders zouden deze beloftes niets anders zijn dan loze beloftes. Helaas blijken dit vaak loze beloftes. De Raad van Beheer zouden al deze mooie woorden, die vooral bedoeld zijn om een goede sier te maken bij het grote publiek, eens om moeten zetten in echte daden.


Reacties van puppykopers

Na de uitzending van Opgelicht verschenen er veel reacties van mensen die in het verleden ook een pup bij Marion en Betty van Z. hadden aangeschaft. Enkele kopers reageerden dat zij al 10 jaar geleden daar een pup met gebreken hadden gekocht, of pup hadden gekocht dat oormijt bleek te hebben. Ook wordt er gesproken dat het er toen al naar urine rook en iemand meldde dat zij de moederhond niet mocht zien. Dat laatste is één van de belangrijkste aanwijzingen dat men te maken heeft met een broodfokker of een malafide puppyhandelaar.

Men mag dus aannemen dat de wantoestanden daar niet iets is van de laatste tijd, zoals door verschillende mensen in de fokkerswereld beweerd wordt, maar dat het zich al vele jaren heeft afgespeeld. Ondanks alles beweert de Raad van Beheer dat zij niet hebben geweten dat er daar van alles mis was, ‘wir haben es nicht gewusst’.  Tot begin dit jaar bleven zij gewoon stambomen afgeven aan de daar gefokte pups. Dat is ruim 80 euro per stamboom, meer dan 300 zijn er de afgelopen 3 jaar verkocht aan deze foksters, de Raad van Beheer heeft dus een massa geld verdiend aan de foksters Marion en Betty van Z. Is dit misschien de reden dat één van deze foksters in 2016 de Gouden Erespeld wegens haar goede verdiensten kreeg?

Ook al zou de Raad van Beheer niet op de hoogte zijn geweest van deze wantoestanden (wat bijna niet te geloven is, want het regende ook klachten bij de rasvereniging) dan is de Raad van Beheer nog van alles te verwijten. Want als je in vele publicaties beweert dat je er van alles aan wilt doen om het welzijn, de gezondheid en socialisatie van honden te verbeteren, dan ben je voor de puppykopers en de honden verplicht om te controleren of dit ook werkelijk gebeurt. Met alleen mooie worden zijn de puppykopers en de honden niet geholpen, dan geef je alleen maar misleidende informatie.

Het staat in ieder geval vast dat de foksters ‘van de vliegende kiep’ en ‘Wie Anders’ zich totaal niet bekommerden om het welzijn van dieren, de gezondheid en socialisatie en de Raad van Beheer niets hiertegen gedaan heeft.


Hoewel de Raad van Beheer al jaren zou hebben moeten geweten wat er bij deze broodfoksters aan de hand was, kwamen zij pas in actie nadat het in de publiciteit kwam in het programma van Opgelicht, door deze negatieve publiciteit konden zij ook niet veel anders.

In die tijd dat het programma Opgelicht er mee bezig was zou de Raad van Beheer de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) hebben ingelicht, die volgens het programma Opgelicht al een onderzoek naar deze foksters was gestart.


De NVWA

De NVWA is dezelfde overheidsinstantie die jaarlijks honderden overtredingen bij veehouders constateert, maar zelden maatregelen tegen deze overtreders neemt. Een instantie waar je dus ook niet al te veel van kunt verwachten.

Na zoveel publiciteit kon de NVWA er uiteraard ook niet onderuit om actie te ondernemen. Een maand na de uitzending van Opgelicht namen zij op 16 juli ruim 150 honden in beslag bij de broodfoksters in Woerden. Ruim 100 honden bleven daar achter, terwijl volgens de vergunningen maar 20 honden waren toegestaan. De NVWA en de gemeente Woerden voerden daarna regelmatig controles uit. De gemeente legde de foksters dwangsommen op, maar verder gebeurde er nauwelijks iets, de achtergebleven honden werden aan hun lot overgelaten en bleven letterlijk in de shit zitten.

Halverwege augustus bleken er bij de controle van de gemeente nog maar 20 honden te zitten.

Op 6 september 2018 wilden ambtenaren van de gemeente weer een controle uitvoeren, maar zij kwamen voor een dichte deur te staan. Er waren al weken geruchten dat de foksters Marion en Betty van Z. het hazenpad hadden gekozen en met hun honden waren verhuisd naar Hongarije. Hongarije is een land waar veel illegale hondenhandelaren hun pups vandaan halen, honden worden daar onder erbarmelijke omstandigheden gefokt.

De geruchten bleken te kloppen, want op 10 september heeft de Hongaarse politie, na een tip van een Hongaarse dierenactivist, 106 honden bij de beruchte Teckelfoksters weggehaald. Deze honden verkeerden onder erbarmelijke omstandigheden, ze zaten met meerdere tegelijk, in hun eigen ontlasting, opgepropt in benches. De honden zijn opgevangen in een asiel in Boedapest, aan het eind van dit artikel staan de foto's van de honden die door dit asiel zijn gemaakt.


Al dit ernstige dierenleed hadden de honden bespaard kunnen blijven als de Raad van Beheer echt zou werken aan dierenwelzijn, gezondheid en goede socialisatie zoals zij beweren te doen. Niet alleen met mooie woorden, maar ook met daden. Als de Raad van Beheer serieus had gedaan wat zij het publiek proberen wijs proberen te maken, dan hadden zij tijdens het chippen van stamboompups al jaren geleden moeten opmerken dat het daar niet in orde was, en hadden zij toen al actie moeten ondernemen.

De NVWA en de gemeente Woerden hadden ook veel dierenleed kunnen voorkomen als zij meteen daadkrachtiger op hadden getreden. Dan hadden alle honden een half jaar geleden kunnen worden gered van deze meedogenloze broodfokkers.

Een klein half jaar nadat dit drama voor de honden in openbaarheid kwam heeft het Openbaar Ministerie beslag gelegd op de woning, kantoorgebouwen en de grond van de teckelfoksters. Dit was nadat de Hongaarse politie de honden in beslag hadden genomen.


Zij zijn niet de enige broodfokkers

Op eerdere artikelen die ik over deze teckelfokkers uit Woerden heb gepubliceerd, kreeg ik verschillende reacties van gedupeerde puppykopers. Zo ook over een andere hondenfokster uit Gelderland, waar de omstandigheden bijna 1 op 1 te vergelijken zijn met de foksters uit Woerden. Ook daar komen ook veel zieke honden vandaan, wordt er gesjoemeld met documenten en de leefomstandigheden van de honden zijn verre van optimaal. Bij een rechtszaak is deze fokster in het ongelijk gesteld en heeft zij een gedupeerde puppykoper een schadevergoeding moeten betalen, plus dat zij een boete opgelegd heeft gekregen.

Een andere gedupeerde van deze fokster heeft mij de mailwisseling tussen haar en de Raad van Beheer toegezonden, waarin zij zich bij de Raad van Beheer beklaagde over deze fokster. 2 Jaar geleden is de eerste mail over deze fokster naar de Raad van Beheer gestuurd, daarna zijn er vele mails heen en weer gestuurd tussen de Raad van Beheer en verschillende gedupeerden, waarbij de Raad van Beheer de gedupeerden constant aan het lijntje hield en houdt. De Raad van Beheer neemt de klachten van gedupeerde puppykopers van deze fokster totaal niet serieus, maar blijft gewoon stambomen uitgegeven aan de pups van deze broodfokster.

Wanneer de misstanden bij deze broodfokster in de publiciteit komen kan de Raad van Beheer niet meer zeggen: ‘Wir haben es nicht gewusst’, want er is bewijs genoeg dat zij hier 2 jaren geleden al van op de hoogte zijn gebracht.


Aanbevolen artikelen:Update: 3-5-2020:

In de Amsterdamse Rechtbank gaat de zaak tegen de Woerdense teckelfokkers verder. Moeder Betty van Z. is er vandaag niet bij, maar dochter Marion van Z. zit opnieuw op het Hongaarse politiebureau klaar via televerbinding.

De zaak begint met de vraag of de ondernemersvordering uitgesteld kan of moet worden. Naast de strafzaak loopt er namelijk nog een zaak naar de dames. Zo’n vordering kan worden ingesteld door het OM als er financieel gewin uit een strafbaar feit wordt gehaald: Lees hier de update AVROTROS Opgelicht >>


Update 19-9-2018:

Gisterenavond was er weer een nieuwe uitzending van AVROTROS Opgelicht over deze foksters in Woerden

Meerder keren wordt in deze uitzending uitdrukkelijk gezegd dat deze wantoestanden zich daar al jaren afspelen.

De Raad van Beheer beweert nu dat het niets van de schandalige fokpraktijken op deze schaal heeft geweten. Sterker nog, ze geven in 2016 Marion van Z. een Gouden Erespeld voor haar verdiensten voor het ras. Bij de stambomen hoort een gezondheids- en locatiecontrole van de Raad van Beheer, tenminste dat beweert de Raad van Beheer zelf veelvuldig dat zij controles houden.

Pas na de eerste uitzending van AVROTROS Opgelicht in mei 2018 trekt de Raad van Beheer hun dienstverlening aan deze foksters in en beweren dat zij over 2018 geen stambomen meer aan deze foksters hebben uitgegeven. Niettemin is Opgelicht het bezit van papieren die in mei dit jaar nog zijn afgegeven door de Raad van Beheer.


Bekijkt hier de gehele uitzending van Opgelicht. Het item over de fokkers in Woeren begint ongeveer vanaf 29 minuten en15 seconden.

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >