Blauwalgen
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierDier

Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp.

Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Blauwalgen kunnen dodelijk zijn voor honden, mensen en andere dieren

Tijdens warm weer kan er een plotselinge groei van blauwalgen (cyanobacteriën) in het water plaatsvinden. Blauwalgen komen gedijen het beste bij temperaturen tussen de 20 en 30 graden. Blauwalgen komen voor in zoet en zout water en leven van stikstof en fosfaten. Blauwalgen floreren vooral goed in stilstaand water of langzaam stromend water. Ze kunnen ook in waterbakken voorkomen, verschoon daarom regelmatig drinkbakken en vogelbaden.

Er zijn verschillende soorten cyanobacteriën, enkele zijn niet giftig, maar de meeste soorten zijn erg giftig en kunnen dodelijk zijn voor mens en dier. Cyanobacteriële toxinen (toxine=gifstof) zijn natuurlijk geproduceerde gifstoffen die opgeslagen zijn in bepaalde cyanobacteriën. Deze toxines worden beschouwd als de meest krachtige natuurlijke gifstoffen die bekend zijn. Sommige van deze Cyanobacteriële toxinen tasten de lever (hepatotoxines) aan of het zenuwstelsel (neurotoxines), andere irriteren de huid of beïnvloeden het maag/darmstelsel. Deze toxines komen meestal vrij in het water wanneer de cellen scheuren of sterven. Blauwalgengroei lijkt te kunnen worden gekoppeld aan voedselrijke wateren, zoals water dat veel fosfaten uit wasmiddelen en fosfaat meststoffen bevat. Het is niet waarschijnlijk dat het probleem van blauwalgen in de nabije toekomst opgelost zal worden.

Hoe is besmet water te herkennen?
Besmet water kan meestal herkend worden doordat er een blauw/groene waas over het water ligt, het heeft vaak een muffe/aardachtige geur. De bloei van blauwalgen kan het water ook bruin of roodachtig kleuren. Sommige soorten cyanobacteriën veroorzaken schuim op het water. Doordat blauwalgen veel zuurstof aan het water onttrekken kan er vissterfte optreden. Hoge concentraties blauwalgen vormen het grootste risico voor mensen en dieren. Wanneer je veel dode vissen of andere dieren in het water ziet drijven en/of wanneer het water verkleurd is, is het af te sterk raden dat je of je hond in dat water gaat zwemmen.

Besmetting met blauwalgen kan het volgende veroorzaken:

Huiduitslag en andere huidirritaties.

Jeukende neus, ogen of keel.

Inname kan diarree en braken veroorzaken.

Wanneer men teveel giftige stoffen binnen krijgt kan de lever en het zenuwstelsel ernstig beschadigd worden. Vooral bij kleine kinderen en huisdieren kan dat fataal zijn vanwege hun lichaamsgewicht. Honden zijn erg gevoelig omdat zij tijdens het zwemmen water binnen kunnen krijgen. Maar ook wanneer zij na het zwemmen in besmet water hun vacht aflikken kan het fataal worden. Het is dan ook raadzaam om de vacht van de honden zo snel mogelijk te wassen wanneer zij in verdacht water gezwommen hebben.

Mogelijke symptomen bij honden na blootstelling aan blauwalgen toxinen:
Loomheid
Ademhalingsproblemen
Overmatige speekselvloed (kwijlen)
Gebrek aan coördinatie
Braken
Plassen
Diarree
Krampen


Bij honden die blootgesteld zijn aan een neurotoxine (gifstoffen die het zenuwstelsel aanvallen) zullen de symptomen ongeveer 15 tot 20 minuten later zich ontwikkelen. Het gif werkt erg snel, de hond kan na besmetting van het gif binnen 30 tot 60 minuten overleden zijn. Andere soorten blauwalgen die de hepatotoxines bevatten, zullen de lever aanvallen en de dood kan binnen 4 tot 24 uur na de besmetting optreden. Niet alle honden zullen omkomen na het zwemmen in besmet water, omdat deze ernstige symptomen zich alleen kunnen ontwikkelen na inname van de giftige stoffen. 

TEKST GAAT VERDER ONDER DE AFBEELDINGEN

Honden, blauwalgen

Wat te doen als je hond wordt blootgesteld aan giftige stoffen van de cyanobacteriën?
Hoewel er geen tegengif voor deze toxines zijn, kan ondersteunende zorg mogelijkerwijs wel het leven van uw dier redden. Veel tijd om te handelen is er niet, het is noodzakelijk onmiddellijk met uw hond naar de dierenarts te gaan.

Wanneer uw hond in besmet water is geweest, dan moet je:

 • Voorkomen dat je hond aan de vacht likt
 • Je huisdier zo snel mogelijk met schoon water wassen, probeer daarbij te voorkomen dat je zelf in aanraking komt met de vervuiling. Bij het wassen geen gebruik maken van ontsmettingsmiddelen of andere chemische stoffen
 • Wanneer je hond de giftige blauwalg heeft ingeslikt hem proberen te laten braken, gebruik hiervoor actieve kool (Norit), nooit zout! De actieve kool zorgt er tevens voor dat de giftige stoffen worden geabsorbeerd


Voorkomen dat je hond besmet wordt.
Blauwalgen zijn niet altijd waarneembaar, wanneer de wind aflandig is, zullen de drijvende blauwalgen naar de andere kant waaien. Wees extra alert bij warm weer, Rijkswaterstaat controleert regelmatig het zwemwater, informatie over veilig zwemwater kunt je vinden op: zwemwater.nl.
Wanneer je blauwalg vermoedt, meldt dit dan aan de lokale overheid. Zorg dat je hond niet in het water gaat of er van drinkt, houdt je hond voor de zekerheid aan de lijn wanneer in de buurt van (besmet) water bent. Wanneer je zeker weet dat het water veilig is, kan uw hond veel plezier hebben in het water.


  © Copyright HondenKennisCentrum.nl.

  Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

  Waardeert u de informatieve artikelen op deze hondensite?

  U heeft dit artikel waarschijnlijk gelezen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
  Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

  Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

  Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

  NL20SNSB0933278411

  (BIC: SNSB NL 2A)

  ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

  Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

  IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
  Ik doneer misschien later >