alfarol

HondenKennisCentrum.nl


De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Wetenschap: Het op de rug gaan liggen van honden is geen vorm van onderdanigheid

Volg Honden Kennis Centrum


Lang werd er geloofd dat honden zich op de rug wierpen uit onderdanigheid, via deze manier van onderwerping zouden honden proberen het gevecht te stoppen, als een soort overgave. Met de zogenoemde alfarol, dat wil zeggen dat men de hond op de rug legt, proberen veel hondentrainers hun alfapositie te bevestigen.


Onderzoekers van de Canadese Universiteit van Lethbridse en onderzoekers van een Zuid-Afrikaanse universiteit hebben dit gedrag onderzocht.


Er werden 33 spelende hondenparen onderzocht, daarvan draaiden maar 9 honden zich op de rug. Ook bekeken de onderzoekers 20 video’s uit sociale media kanalen, daar draaiden 27 honden zich op de rug. In totaal werd er 248 keer gezien dat honden op de rug gingen liggen.


Het doel van dit onderzoek was om te kijken of het lang gekoesterde geloof dat honden zich op de rug werpen als onderdanigheid wel klopte. De studie toonde aan dat de mensen dit gedrag altijd verkeerd geïnterpreteerd hebben.


“Als het op de rug leggen tijdens het spelen een vorm van onderwerping zou zijn, dan zouden we verwachten dat dit gedrag veroorzaakt zou worden door openlijk agressief gedrag”, aldus onderzoeker Dr. Sergio Pellis “Dit omdat de hond zich erg ongemakkelijk zou voelen of omdat de hond door de ander pijn is aangedaan. De hond die benadeeld is, zal normaal gesproken dan kleiner of zwakker dan de andere partij moeten zijn en zal pogen door op de rug te gaan liggen, het ruwe spel of de agressie van de ander te remmen, net zolang totdat de andere stopt.”

In de onderzoeken wierpen grotere en sterkere honden zich vaker op de rug dan kleinere zwakkere honden, ook duurde het maar erg kort dat de honden op de rug lagen. Wanneer er echt sprake van overgave zou zijn, dan zou men verwachten dat honden net zo lang op de rug bleven liggen totdat de andere stopte, dat was nooit het geval.


De onderzoekers stelden vast dat in geen enkele geval het op de rug gaan liggen als doel had onderdanigheid te tonen, maar meer tactisch waren bedoeld. Op deze manier probeerden de honden de (speelse) aanvallen te blokkeren, om te voorkomen dat ze in de nek werden gebeten, daarna werd er meteen weer overgegaan tot de tegenaanval.


Volgens de onderzoekers moet men het op de rug gaan liggen van honden niet zo zwart-wit bekijken zoals men dit in het verleden altijd deed. Het heeft niets met onderdanigheid te maken, maar is vaker een slimme manier om zichzelf te verdedigen.


Aanbevolen artikelen:


Deze onafhankelijke website kan niet bestaan zonder financiële steun van bezoekers!

Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je kunt een bedrag missen, dan wordt een financiële bijdrage erg op prijs gesteld.
Klink op één van de onderstaande banners om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

Of

  OVERSCHRIJVING: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Een website maken en beheren kost veel tijd en geld. Het Honden Kennis Centrum is volledig afhankelijk van giften van websitebezoekers. Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrag.

IK DOE EEN GIFT
Ik geef later >