Film_positieve_hondentraining

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Positieve hondentraining,

werken met positieve bekrachtigers

 

Positieve bekrachtiging stimuleert dat gedrag toe neemt of in stand blijft. Positieve bekrachtiging in de hondentraining wordt dan ook vooral gebruikt om honden nieuwe dingen aan te leren, maar ook om gewenst gedrag in stand te houden.

Het kan ook gebruikt worden om gedragsproblemen bij honden op te lossen, zoals de hond te stimuleren in bepaalde situaties ander (gewenst) gedrag te laten doen dat niet tegelijkertijd gedaan kan worden als het ongewenst gedrag dat de hond normaalgesproken in een bepaalde situatie toont. Een hond die hinderlijk tegen bezoek opspringt, zou je kunnen leren om te gaan zitten wanneer er bezoek komt, want zitten en springen gaat nu eenmaal niet tegelijk.

Maar niet bij alle gedragsproblemen is het voldoende om slechts ongewenst gedrag te negeren (negatieve correctie) en het gewenste gedrag te belonen (positieve bekrachtiging), er dient ook rekening met de emoties gehouden te worden, want meestal zijn emoties de onderliggende oorzaken van gedragsproblemen. Veel ongewenst gedrag wordt o.a. veroorzaakt door angst en frustratie, wanneer men deze kan wegnemen krijgt men een gelukkiger hond die minder vaak probleemgedrag laat zien.

De clicker is bij hondentraining een goed hulpmiddel om de hond exact op het goede moment te laten merken dat het gedrag dat de hond op dat moment laat zien het gedrag is dat je van hem verlangt. Uit onderzoek is gebleken dat je i.p.v. een clicker evengoed je stem kunt gebruiken of met een ander geluid het gewenste gedrag kunt markeren. Het belangrijkste is dat de hond het geluid niet kan verwarren met andere geluiden en dat het zo kort is. Bij dove honden zou men gedrag ook kunnen markeren met een gebaar.

 

 

De informatie in de volgende artikelen vult deze video goed aan:

 

 

Deze film mag vrij gebruikt worden voor educatie (bijvoorbeeld bij cursussen), mits er geen wijzigingen aan deze film worden aangebracht

Volg honden kennis centrum op Twitter
Hondenboeken aanbevolen door het Honden Kennis Centrum